Home

Vattentemperatur Mälaren 2022

Vattentemperatur i Östra Mälaren, tabell - Stockholms

 1. Solviksbadet, strandbad, mälaren Badväder Vattentemperaturer Vattentemperatur. Tor 9 sep. Vattentemp Rapporterat av; 18:01. 16° Klart-användare 2020 - Fre 4 sep
 2. 21°. Klart-användare. 2020 - Tor 25 jun. 14:38. 12,0°. Havs- och vatten­myndigheten. 2020 - Sön 17 maj
 3. Modellerad vattentemperatur och is i östra Mälaren under referensperioden 1997-2015 jämfört med två framtidsscenarier för perioden 2032-2050 och 2080-2098. Källa: Stensen m.fl., SMHI (2017)
 4. Kaananbadet ö, mälaren Badväder Vattentemperaturer Vattentemperatur. Mån 30 aug. Vattentemp Rapporterat av; 09:24. 18,0° Havs- och vatten 2020 - Ons 19 aug. 10:31
 5. Norrvatten har idag tillgång till bra råvatten från Mälaren. För Norrvatten, och de närmare 700 000 människor som idag får sitt dricksvatten från oss, är det avgörande att Mälarens vattenkvalitet försätter vara bra och att vi planerar för att hantera förändringar som är troliga. Norrvatten har därför sammanställt ett flertal undersökningar som gjorts av bland annat.
 6. Klicka på länkarna till respektive badplats för att få mer och den mest aktuella information om badplatsen, till exempel vattenkvalitet, vattentemperatur och annan information om den specifika badplatsen från kommunen

Vattentemperatur - Klart

Temperaturen i ytvattnet varierar med årstiderna från strax under noll och upp till 25 grader. SMHIs verksamhet inom havsmiljöområdet är omfattande med miljöövervakning, forskning, kunskapsunderlag, data samt produkter och tjänster. Temperaturen i ytvattnet varierar med årstiderna från strax under noll och upp till 25 grader Mälarens is minskar i framtiden SMHI har gjort beräkningar över hur vattentemperatur och isläggning kommer att påverkas i ett varmare klimat, rapport 2017 Detaljerat väder för Mälaren. Välj dag: Lördag Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Måndag Lördag 14 november Yttemp Ström Vågor Vattenstånd 04:00. 8° 6 m/s. 1015 hPa - - --05:00. 8° 6 m/s. 1015 hPa - Vattentemperaturer och is i Mälaren Beräkningar för dagens och framtidens klimatförhållanden (2,3 MB, pdf) Sammanfattning. Denna rapport presenterar hur vattentemperatur och is beräknas förändras i Mälaren till mitten av seklet och fram till 2100 på grund av den globala uppvärmningen År 2020 var rekordvarmt i Stockholm sett till årsmedeltemperaturen, den främsta orsaken till detta var en rekordmild vinter. Detta visar sig i mycket höga medeltemperaturer för vintermånaderna: i januari var medeltemperaturen 4,0°C, vilket är långt över det normala Mälarens is minskar i framtiden SMHI har gjort beräkningar över hur vattentemperatur och isläggning kommer att påverkas i ett varmare klimat, rapport 2017. Framtidsklimat i Stockholms län - SMH

Temperatur.nu samlar in och presenterar temperaturer i realtid från hela Sverige. De temperaturvärden som presenteras på sidan är uppmätta temperaturer och mätpunkterna uppdateras med några minuters mellanrum. Om du undrar hur temperatur.nu fungerar finns det en beskrivning av det här Aktuell badtemperatur visar prognoser för lufttemperatur som är ställd av SMHI (uppdateras var fjärde timma) och vattentemperatur är ställd av Copernicus (uppdateras en gång per dygn omkring midnatt). Prognos för vattentemperatur går endast att få för havsbad

Mälarens framtida vattenkvalitet - Norrvatten

Mälaren - Fiskarfjärden; Mälaren - Görväln; Mälaren - Ulvsundasjön; Mälaren - Riddarfjärden; Mälaren - Rödstensfjärden; Mälaren - Årstaviken; Råcksta Träsk; Sicklasjön; Trekanten; Ältasjön; Djurgårdssjöar; Kustvatten; Vattendrag; Grundvatten; Åtgärder för bättre vatten; Lokala åtgärdsprogram; Ekologisk status; Kemisk status och miljögifte Badplatser och badvatten. Vattenkvalitet, temperatur, algblomning, klassificering och annan information om din specifika badplats. Kommunerna står för provtagning och insamling av data som ligger till grund för informationen. Här har vi samlat vanliga frågor och svar om badplatser och badvattenkvalitet Zoombar väderkarta som visar nederbörd nu och 4 dagar framå Mälaren - Vattennivå. Vattenstånd. Information. Mälaren. Kartan visar vattenståndsstationer i Mälaren klicka pårutan för att se aktuellt vattenstånd. Det går också att ladda ner historiska data. Notera att station Mälaren endast visar medelvärdet av övriga stationer. Mälarens medelvattenyta RH2000 för Stockholm är 0.78

Badplatser i Stockholms kommun - Stockholm - Bad

Vattentemperaturer inrapporterade för badplatsen Fredhällsbadet, Mälaren Gå vidare till klart Vattentemperatur. Mån 9 aug. Vattentemp Rapporterat av; 07:36. 2020 - Tis 15 sep. 11:58. 20. Vattentemperatur i Östra Mälaren. Ytvattentemperaturen påverkas av lufttemperatur, solinstrålning och övriga väderförhållanden. Vattentemperaturen kan påverka primärproduktion, men även indikera klimatförändring. Primärproduktion är tillväxten av växtplankton, makrofyter och andra vattenväxter. En ökad ytvattentemperatur kan. Vattentemperatur i Östra Mälaren. Indikator TEMA.1.2.24. Mätdata från Klubben visar en tydlig ökning av ytvattentemperaturen i augusti för perioden 1981-2020, enligt trendlinjen i diagrammet. Variationerna kan dock vara stora mellan enskilda år

Mälaren, ängsjöbadet Badväder Vattentemperaturer Vattentemperatur. Lör 24 jul. Vattentemp Rapporterat av; 17:23. 21° Klart-användare 2020 - Sön 17 maj Lilla essingebadet, mälaren Badväder Vattentemperaturer Vattentemperatur. Mån 9 aug. Vattentemp Rapporterat av; 07:31. 20,0° Havs- och vatten 2020 - Mån 25 maj. 16:38 2020-02-19 Foto: Helene Ejhed, Mälaren-Görväln februari 2020. Norrvatten 2 (17) Sammanfattning Modellerad vattentemperatur och is i östra Mälaren under referensperioden 1997-2015 jämfört med två framtidsscenarier för perioden 2032-2050 och 2080-2098 Vattentemperatur i Östra Mälaren. Indikator TEMA.1.2.24 Ytvattentemperatur i augusti, vid Årsmedeltemperaturen för Sverige 2020 var den högsta som uppmätts sedan rikstäckande observationer inleddes omkring år 1860, läs mer här. Ny normalperiod införs vid årsskiftet För åren 2008 och 2011 har upattningar gjorts baserat på SMHIs dagliga iskartor. Data saknas helt för åren 1969, 1973 och 1975. Vintern 2019-2020 inträffade den första isfria säsongen. Medelvärdet för isläggning på hela Östra Mälaren är 77 dagar enligt modellberäkningar av SMHI (referensperiod 1997-2015). Diagram

Havstemperatur SMH

Mälarens is minskar i framtiden SMHI har gjort beräkningar över hur vattentemperatur och isläggning kommer att påverkas i ett varmare klimat, rapport 2017 Detaljerat väder för Mälaren. Välj dag: Lördag Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Måndag Lördag 14 november Yttemp Ström Vågor Vattenstånd 04:00. 8° 6 m/s. 1015 hPa - - --05:00. 8° 6 m/s. 1015 hPa -

Vattentemperatur mälaren smhi, vattentemperaturer och is i

 1. Vattentemperaturer och is i Mälaren Beräkningar för dagens
 2. Månadsmedeltemperatur - Stockholms miljöbaromete
 3. Klimat- och väderstatistik - Stockholms miljöbaromete

Temperatur.n

 1. Vattentemperatur och kvalitet på badvatten på västkusten
 2. Långsjön - Stockholms miljöbaromete
 3. Badplatser och badvatten - Havs- och vattenmyndighete
 4. Väderkarta: nederbörd - Klart

Mälaren - Vattenniv

 1. Havsobservationer Havstemperatur SMH
 2. Vattentemperatur mälaren 2021 - klimatologi nr 46, 2021
 3. SMHI månadsmedeltemperatur månads-, årstids- och årskarto
 4. Badplatser i Järfälla kommun - Jakobsberg - Kallhäll - Bad
 5. Isläggning på Mälaren - Stockholms miljöbaromete
 6. EO

Mälaren vattenkemi och bottenfaunaprovtagning 2021