Home

Kandidatexamen datavetenskap umu

Kandidatprogrammet i datavetenskap - umu

 1. 2022. Vårt digitala samhälle genomsyras av datorsystem och program - allt från medicinska instrument, ad
 2. st 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskarav, innehåller examensarbete för kandidatexamen. Obligatoris
 3. De lokala examensbeskrivningarna nedan är sorterade under rubrikerna högskole -, kandidat -, magister - och masterexamen. Därefter listas yrkesexamen, exempelvis sjuksköterske-, socionom- och lärarexamen. Under respektive rubrik är examensbeskrivningarna listade efter namn på examen, huvudområde eller inriktning
 4. st 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskarav, innehåller examensarbete för kandidatexamen. Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl.
 5. Datavetenskap. När du läser datavetenskap får du lära dig hur datorer används för problemlösning av olika slag. För att en dator ska kunna lösa problem och utföra beräkningar måste den styras av ett program. Programmering och förståelse av programspråk är viktiga inslag i utbildningen, men det slutliga programsystemet eller.
 6. En avlagd kandidatexamen med datavetenskap som huvudämne anses vara motsvarande kunskaper. Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier samt Engelska A/5. Krav på svenska gäller endast om utbildningen ges på svenska

Utbildningsplan, Kandidatprogrammet i datavetenskap - umu

För kandidatexamen skall studenten. visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, För kandidatprogrammet i datavetenskap inbegriper detta att. kunna kritiskt granska datavetenskapliga modeller och lösningar och deras tillämplighet Utbildningen leder fram till en filosofie kandidatexamen i datavetenskap, 180 hp. Läser du ytterligare två kurser i matematik på ditt fria val kan du i stället få en teknologie kandidatexamen. Utbildningen är anpassad till den nya flexibla utbildningsstrukturen i Europa och du kan efter avslutad utbildning fortsätta med en tvåårig masterexamen antingen i Sverige eller utomlands Efter studierna. Programmet är treårigt och leder till en filosofie kandidatexamen med huvudområdet datavetenskap. Arbetsmarknaden för datavetare är mycket bra, du kan arbeta som bland annat programmerare, systemarkitekt, systemutvecklare eller projektledare. Arbetsmarknaden växer och kompetensen är efterfrågad inom allasektorer Efter kandidatnivå (120 högskolepoäng) läser man på avancerad nivå. För att läsa program på avancerad nivå, t.ex. ett masterprogram, måste man minst ha en avslutad kandidatexamen. Många längre program börjar på grundnivå och slutar på avancerad nivå. Då krävs grundläggande från gymnasiet och eventuell särskild behörighet

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 901 87 Umeå www.umu.se UMEÅ UNIVERSITET Ärende Beslut eller annan åtgärd kandidatexamen Utbildningsledare Susanne Vikström redogör för revideringarna av Johanna Björklund Datavetenskap Christoffel Kuenen Designhögskola Om du endast har rätt att avlägga lägre högskoleexamen får du rätt att avlägga kandidatexamen i naturvetenskaper i kandidatprogrammet i matematiska datavetenskap. När du tar emot den nya rätten att avlägga examen upphör din rätt att avlägga examen i den högskola eller den andra fakulteten/det andra utbildningsprogrammet vid Helsingfors universitet som din ansökan grundar sig på

Examensbeskrivningar - umu

Kandidatexamen i datavetenskap Studera datavetenskap i Los Angeles! En bred och grundläggande utbildning inom datavetenskap (Bachelor of Computer Science) där du mot slutet av programmet har möjlighet att specialisera dig inom bland annat artificial intelligence (AI), software engineering, graphics, gaming eller security datavetenskap idaho. Vanliga frågor. Medicinsk informationssökning. Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi Support - Institutionen för Datavetenskap / Department of Computing Science. Home Computer Laboratories Computer systems Backup Computer Lab Bookings Computer Laboratories Disk storage luna.cs.umu.se : 89-160-123-86.cust.bredband2.com : Questions or problems

Kursplan, Examensarbete för kandidatexamen i datavetenska

 1. Kandidatexamen i datavetenskap, på University of Manitoba , . Få all information om masterprogrammet och kontakta skolan på bara ett klick
 2. Datavetenskap handlar om beräkningar. Framför allt om beräkningar som utförs med hjälp av programvara för att passa verksamheters och enskilda människors krav. Därför är det i första hand programvara och datorsystem med fokus på avancerad programvaruteknologi och samspel mellan människa och dator som du lär dig inom ämnet datavetenskap
 3. a, inklusive
 4. st 90 högskolepoäng med Teknologie kandidatexamen med huvudområdet Datavetenskap med inriktning mot Intelligenta system

Datavetenskap - umu

 1. kandidatexamen i datavetenskap samt -att med redaktionella ändringar godkänna motivering till att kandidatexamen i datavetenskap ska finnas kvar. Punktenförklaras omedelbartjustera kandidatprogrammet i datavetenskap. Dnr FS 3.1.3-1265-14 Åtgärdsredovisning avseende bristande kvalitet för kandidatexamen i datavetenskap
 2. Kandidatexamen i digital verksamhet... Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen) Distans. 42 månader. Påbyggnadsutbildning inom datavetenskap, kandidatexamen. Markera för att jämföra. Linnéuniversitetet. Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen) Distans
 3. Kandidatexamen i datavetenskap, på Harbour.Space University , . Få all information om masterprogrammet och kontakta skolan på bara ett klick
 4. Kandidatexamen i datavetenskap, på University of Wollongong , . Få all information om masterprogrammet och kontakta skolan på bara ett klick
 5. Påbyggnadsutbildning inom datavetenskap, kandidatexamen - Linnéuniversitetet. Här hittar du information om Påbyggnadsutbildning inom datavetenskap, kandidatexamen vid Linnéuniversitetet. Utbildningen är en grund högskoleutbildning på 60hp. Läser du utbildningen har du rätt till studiestöd (CSN)
 6. Kandidatexamen i datavetenskap, på S P Jain School of Global Management Singapore , . Få all information om masterprogrammet och kontakta skolan på bara ett klick
 7. Kandidatexamen Färdighet och förmåga - visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning (Inst för datavetenskap 5DV174) Innovation och förändringsarbete i samverkan (Arbetsterapi 3AT096) • Mätteknik för högskoleingenjörer Energiteknik NTK-projekt

Här hittar du information om vad som skiljer de olika typerna av examen som finns på Sveriges högskolor och universitet. Magisterexamen och masterexamen behandlas endast kort här då ytterligare information finns på sidan med magister- och masterprogram.Men låt oss först börja med skillnaden mellan generell examen och yrkesexamen Studera IT och datavetenskap i Australien! IT och datavetenskap utbildningen (Bachelor of Information Technology) är stor på QUT och stora investeringar görs ständigt i moderna klassrum och utrustning. QUT har modet att satsa på ny teknik och redan 2017 var deras E-sports arena klar.

Databasteknik - umu

Kandidatexamen i datavetenskap, på University of St. Francis , . Få all information om masterprogrammet och kontakta skolan på bara ett klick Kandidatexamen i datavetenskap, på University of Jamestown , . Få all information om masterprogrammet och kontakta skolan på bara ett klick Kandidatexamen i datavetenskap, på Central Methodist University , . Få all information om masterprogrammet och kontakta skolan på bara ett klick Kandidatexamen i tillämpad datavetenskap, på European Polytechnical University , . Få all information om masterprogrammet och kontakta skolan på bara ett klick Förkunskarav: Kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen motsvarande minst 180 hp inom något av områdena Datavetenskap, Programvaruteknik eller Datateknik. Minst 45 hp ska utgöras av kurser inom Programmering, Datastrukturer och algoritmer, Databasteknik, Datakommunikation, Operativsystem, varav minst 15 hp i programmering

Datavetenskap uppsala kandidat. Kandidatprogrammet i datavetenskap ger dig kunskaper om modern informationsteknologi och hållbar programutveckling.De två första åren ägnar du åt studier framför allt inom Kandidatprogram i datavetenskap Uppsala Universitet.Sammanfattning Uppsala Universitet Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Uppsala. 180 hp Med en kandidatexamen i. Datavetenskap GR (A-C), 75 hp, varav Datavetenskap GR (C), 15 hp. Kurserna på C-nivå ska gränsa till området för valt examensarbete. Bedömningen görs individuellt av utsedd examinator. Lärandemål Efter godkänt examensarbete kan Du: - planera tiden, ca 350 timmar, för att självständigt lösa en större uppgif Med en kandidatexamen i datavetenskap har du en intressant och varierande arbetsmarknad att se fram emot. Institutionen för datavetenskap Efterfrågan är mycket stor på datavetare med bred kunskap inom datavetenskap, datakommunikation och konstruktion av programsystem och systemutveckling Kandidatexamen i datavetenskap Studera datavetenskap i Seattle! Datavetenskap (Computer Science) är en Bachelor Degree som betonar breda kärnämnen, såsom operativsystem och programvaruteknik, och en mängd olika inriktningar, som artificiell intelligens, datasäkerhet och grafik

Kursplan, Examensarbete för masterexamen i datavetenska

Förkunskarav. En kandidatexamen med huvudområde datavetenskap, informationsteknologi, mjukvaruteknik, datateknik alternativt en kandidatexamen med en fördjupning i datavetenskap eller liknande ämne med minst 60 hp i ämnen som relaterar till datavetenskap (tex programmering, datastrukturer, databaser, mjukvaruteknik, datorteknik, datornätverk) Datavetenskap: Big data och maskininlärning, 7,5 hp* Djupinlärning och neurala nätverk, 7,5 hp* Projekt i tillämpad AI, 15 hp* Interaktionsdesign, 7,5 hp; Information - kunskap - vetenskap - etik, 7,5 hp; Examensarbete för kandidatexamen i datavetenskap med inriktning mot intelligenta system, 15 hp Datavetenskap, elektronik, energiteknik, fysik, matematik, matematisk statistik, Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. helena.lindgren@umu.se. Architectures, Med en kandidatexamen i datavetenskap har du en intressant och varierande arbetsmarknad att se fram emot

För dig som vill använda kärleken till matematiken och dess logiska följder till att utveckla framtidens teknik. Efter utbildningen kommer du vara eftertraktad på arbetsmarknaden, då matematik används inom en mängd yrkesområden och branscher. Du kan exempelvis jobba inom områden som kommunikationsteknik, robotik, finans och hälsoteknik Vad betyder BCIS? BCIS står för Kandidatexamen i datavetenskap Information. Om du besöker vår icke-engelska version och vill se den engelska versionen av Kandidatexamen i datavetenskap Information, Vänligen scrolla ner till botten och du kommer att se innebörden av Kandidatexamen i datavetenskap Information på engelska språket

kurser i datavetenskap. Vanliga frågor. Medicinsk informationssökning. Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi BCSC = Kandidatexamen i datavetenskap Letar du efter allmän definition av BCSC? BCSC betyder Kandidatexamen i datavetenskap. Vi är stolta över att lista förkortningen av BCSC i den största databasen av förkortningar och akronymer. Följande bild visar en av definitionerna för BCSC på engelska: Kandidatexamen i datavetenskap Kandidatexamen i datavetenskap . Kostnad : 80 000 $ - 120 000 $ Längd : 4-5 år . En examen i datavetenskap tar vanligtvis fyra hela år. De bästa universiteten inklusive MIT, Stanford, Berkeley, Princeton, Caltech, Harvard undervisar funktionella programmeringsspråk i sin introkurs Utbildningar kan börja vid olika tidpunkter under terminen. Period 1 är i början av terminen och period 2 i mitten. På varje utbildning i träfflistan kan du se de exakta datumen. Normal studietakt vid heltidsstudier innebär att man läser 1,5 högskolepoäng per vecka, alltså 30 högskolepoäng på en termin som varar i 20 veckor BCS = Kandidatexamen i datavetenskap Letar du efter allmän definition av BCS? BCS betyder Kandidatexamen i datavetenskap. Vi är stolta över att lista förkortningen av BCS i den största databasen av förkortningar och akronymer. Följande bild visar en av definitionerna för BCS på engelska: Kandidatexamen i datavetenskap

Vad betyder BACS? BACS står för Filosofie kandidatexamen i datavetenskap. Om du besöker vår icke-engelska version och vill se den engelska versionen av Filosofie kandidatexamen i datavetenskap, Vänligen scrolla ner till botten och du kommer att se innebörden av Filosofie kandidatexamen i datavetenskap på engelska språket BSIS = Kandidatexamen i datavetenskap Letar du efter allmän definition av BSIS? BSIS betyder Kandidatexamen i datavetenskap. Vi är stolta över att lista förkortningen av BSIS i den största databasen av förkortningar och akronymer. Följande bild visar en av definitionerna för BSIS på engelska: Kandidatexamen i datavetenskap Vi söker dig med kandidatexamen i datavetenskap, datateknik, programvaruteknik eller motsvarande. Det är meriterande med magisterexamen eller civilingenjörsexamen alternativt påbörjade studier på en magisterutbildning. Du har arbetslivserfarenhet inom ämnet som tjänsten gäller. Dina kunskaper i Windows, Linux OS och MS Office är.

Kandidatprogram i datavetenskap 2022/2023 - Uppsala

Efternamn (last name) - Måste besvaras. 3. E-postadress - Måste besvaras. 4. Personnummer (social security number) - Måste besvaras. 5. Ange när du skickade in din ansökan om examen/indicate when you submitted your degree application - Måste besvaras. 6. Examen - Måste besvaras kandidatexamen Utbildningsledare redogör för bakgrunden till revideringen samt för de föreslagna revideringarna. Kommittén beslutar att: - tillstyrka den föreslagna examensbeskrivningen för teknologie kandidatexamen i enlighet Utbildningsledare Susanne Vikströ

Efter examen. Efter en kandidatexamen i datavetenskap kan man välja att antingen studera vidare på ett masterprogram eller att ge sig ut i arbetslivet. Uppsala universitet erbjuder följande masterprogram som fortsättningar på en kandidatexamen i datavetenskap: masterprogrammet i datavetenskap. Svensk-Kinesiska masterprogrammet i datavetenskap En kandidatexamen vid Uppsala universitet måste, förutom huvudområde, omfatta ett biområde på minst 30 högskolepoäng. Förkortning för datavetenskap. DVK. Kandidatprogrammet i datavetenskap. DVM. Masterprogrammet i datavetenskap. Fadder. De äldre kursare som hjälper dig som är ny Programmet leder till en filosofie kandidatexamen i datavetenskap. Under det första året läggs grunden med introduktionskurser i datavetenskap med programmering och mjukvarudesign kombinerat med användning av geografiska informationssystem för att på olika sätt analysera geografiska data som exempelvis vattenflöden,. nils.eriksson@umu.se. 090-786 63 10. 2019-09-18. Sid 1 (5) För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen

Högskole- kandidat- magister- master- och yrkesexamen HKR

kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk Teknologie masterexamen med huvudområdet Datavetenskap med inriktning mot Inbyggda system . Degree of Master of Science (120 credits) in Computer Science with Specialization in Embedded Systems kandidatexamen i datavetenskap DVA331 G2E 15 X > 100% V X Information - kunskap - vetenskap - etik DVA305 G2F 7,5 K2 K2 50% V Matematik / tillämpad matematik Matematisk logik med datainriktning MMA130 G1F 7,5 K4+ K5a K4+ K5a 50% V Kalkyl, grundkurs MAA141 G1N 7,5 K2 + K5b K2 + K5b 50% V Matematiken bakom internet.

endast avslutade och betygsatta kurser som får tas in i kandidatexamen. och att det måste vara mins 90 högskolepoäng godkända inom ett och samma ämnesområde ( i ditt fall systemvetenskap eller datavetenskap ). 90 högskolepoäng = studier på högskolenivå på heltid under 3 terminer. Jag hoppas mitt svar blir till hjälp! Julia Sy Linköpings universitet | Institutionen för datavetenskap Kandidatexamen | Datateknik Vårterminen 2016 | LIU-IDA/LITH-EX-G--16/046--SE Visualisering av komplexa syste Institutionen för Informatik. Vid institutionen för Informatik bedriver vi forskning och utbildning med fokus på samhällets digitalisering. Som en konsekvens av att många sammanhang numera genomsyras av digital teknik spänner vårt ämne över en mängd olika områden. Till exempel studerar vi digitaliseringens betydelse för offentlig. Support - Institutionen för Datavetenskap / Department of Computing Science. Home Computer Laboratories Computer systems E-mail Contact us Staff Howto Introduction to Systems Introduktion Ordlista Servrar som ni kan använda är itchy.cs.umu.se, scratchy.cs.umu.se,.

Fördjupa dig ytterligare i datavetenskap lnu

Kandidatexamen ges alltid med ett efterled, vilket motsvaras av ett huvudområde.Kandidatexamen kan också ges ett förled.Förledet kan vara ekonomie, filosofie, politices eller teknologie. Ett förled fordrar en viss kombination av huvudområde och ett andraämne Här hittar du utbildningar som matchar sökningen Systemvetenskap, Universitets- & högskoleutbildning i Umeå. Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information Förkunskarav: Kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen motsvarande minst 180 hp inom något av områdena Programvaruteknik, Datavetenskap eller Datalogi. Examen ska omfatta minst 90 hp Programvaruteknik, Datavetenskap eller Datalogi varav minst 30 hp ska utgöras av kurser inom Programmering, Objektorienterad systemutveckling, Programvarudesign, Datastrukturer och algoritmer.

Inom datavetenskap arbetar du med IT-säkerhet, telekommunikation, och AI och maskininlärning. Genom ett nära samarbete med industrin får du tidigt kontakt med näringslivet och bygger både erfarenhet och nätverk inför yrkeslivet. Våra utbildningar inom datavetenskap spänner över ett brett område och leder till olika karriärer Förkunskarav: Kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen omfattande 180 hp inom något av områdena elektroteknik, datavetenskap, programvaruteknik eller datorteknik. Examen ska omfatta minst 15 hp i matematik och minst 7,5 hp datorkommunikation därutöver krävs 30 hp från ett eller flera av områdena programmering, datastrukturer och algoritmer eller operativsystem där minst 7,5.

För dig som är lärarstudent. Verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Vidareutbildning. Studie- och karriärvägledning. Studie- och karriärvägledning. Vanliga frågor om studier och studieval. Bygg din egen examen. Examen. Ansök om examen Lokal användare på datavetenskap. I samband med att du blir registrerad på en kurs i datavetenskap så skapas automatiskt en användare åt dig. Denna användare är knutet till ett konto med lagringsutrymme och e-post. Den e-postadressen slutar på @cs.umu.se Examensarbete / Kandidatarbete. Studenten genomför ett examensarbete under handledning. DVGC25 Examensarbete ersätter DVGC09 Examensarbete. Behörighetskrav: Minst 120 hp godkända hela kurser, varav 60 hp inom Datavetenskap, varav minst 30 hp inom Datavetenskap ska vara på G1F-nivå eller högre. Motsvarandebedömning kan göras Support - Institutionen för Datavetenskap / Department of Computing Science. Home Computer Laboratories Computer systems E-mail Contact us Staff Howto Introduction to Systems COVID-19 Information: Some quick howto's I have trouble with my Umu-id/CAS account or access card Urvalsgrupper. 1. 30% av platserna - Sökande med kandidatexamen 180 hp i huvudområde informatik/systemvetenskap, 2. 40% av platserna - Sökande med kandidatexamen 180 hp i huvudområde kognitionsvetenskap, HRM/HRD, företagsekonomi, datavetenskap, programmering, datateknik, informationsteknologi, grafisk design och kommunikation

Support - Institutionen för Datavetenskap / Department of Computing Science. Home Computer Laboratories Computer systems Backup Computer Lab Bookings Computer Laboratories Disk storage Machine status Network Printing Servers Send mail to: support@cs.umu.se. Kandidatexamen på 180 hp inom datavetenskap eller motsvarande. Examensarbete (självständigt arbete) om minst 15 hp. Minst 15 hp programmering och minst 7,5 hp diskret matematik eller motsvarande. Engelska 6 / Engelska B eller motsvarande. Urva

Utbildningen kan byggas på med ett tredje fördjupningsår inom datavetenskap som förbereder dig för studier på magister- och masternivå, se programmet Påbyggnadsutbildning inom datavetenskap, kandidatexamen. Välj termin Höst 2022 Hel­fart, Distans ANMÄL DIG. Datavetenskap med en erfaren lärare ger dig möjligheten att utvecklas snabbare. Du väljer din lärare och planerar dina kurser i online eller offline. En kursförfrågan låter dig chatta direkt med läraren för att organisera lektioner på det sätt som passar er. Vår sökfunktion hjälper dig att hitta din nästa lärare Han har även en kandidatexamen i datavetenskap och teknik från Indien. Hiroaki Ogata Företagsutvecklingschef. Hiroaki Ogata Företagsutvecklingschef. Hiroaki Ogata är företagsutvecklingschef på Indeed. I sin befattning ansvarar han för att koordinera och utföra Indeeds alla förvärvs- och investeringsaktiviteter

Examensarbeten i datavetenskap på kandidatnivå (15hp, G2E

Kandidatexamen (B.Sc.) vid Institutionen för Datavetenskap. 2003-05-22 Härmed intygas att allt material i denna rapport, vilket inte är mitt eget, har blivit tydligt identifierat och att inget material är inkluderat som tidigare använts för erhållande av annan examen Kandidatexamen 180 hp inom något av följande ämnesområden: - humaniora - samhällskunskap - kulturvetenskap - beteendevetenskap - naturvetenskap - datavetenskap - ingenjörsvetenskap eller motsvarande; Engelska 6/B (Undantag för svenska) Alternativt urval. Urval sker utifrån akademiska meriter Karlstads universitet. aug 2019-nu2 år 3 månader. Karlstad, Värmland, Sverige. Studerar till en kandidatexamen inom datavetenskap vid Karlstads universitet En heldag om AI inom medicinsk forskning. 12 augusti 2021. Medicinska fakultetens råd för artificiell intelligens och autonoma system anordnar en AI-dag den 10 september. Det övergripande syftet med AI-dagen är att stimulera interaktioner, samarbeten och nätverk mellan seniora och yngre forskare inom medicinska fält där AI är relevant Kandidatexamen i datavetenskap eller motsvarande. Engelska B/6 eller motsvarande. 100% akademiska poäng 77 500 SEK 310 000 SEK Fakulteten för teknik Karriär. En trolig anställning är som programvaruutvecklare på en konsultfirma eller IT-avdelning. Därefter kan du ta steget till.

Kandidatprogram i datavetenskap - Stockholms universite

I och med att vi inte vet hur ceremonin kommer att genomföras, kan vi i dagsläget inte svara på om ni får ta med er gäster eller ej. Om upplägget blir så att gäster är tillåtna att ta med anmäler ni antal gäster i ett separat anmälningsformulär En masterexamen är en tvåårig fördjupning som du kan gå vidare och läsa efter att du tagit en kandidatexamen om 180 högskolepoäng. När du har läst både en kandidatexamen och en masterexamen kommer du alltså sammanlagt att ha läst 300 högskolepoäng. Jämfört med en magisterexamen så kräver masterexamen ytterligare ett års.

Utbildningsplan för Kandidatprogram i datavetenskap

Hösten 1985 startade den Datavetenskapliga Linjen vid Umeå Universitet, denna gjordes sedan om till Datateknikprogrammet som blev Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap. Det hela startade för 30 år sedan, och det tänkte vi fira med pompa och ståt! Så ta på hatten, flugan, kilten, rocken och overallen (helst allt på samma. Medicinsk kommunikation på Svenska 1 Ht 21. Medicinsk introduktionskurs, Ht21. Medicinsk fördjupningskurs 2, Ht21. Klinisk praktik 1, Ht21. Klinisk praktik 3, Ht21 Spår, Datavetenskap (DATV) Kurser (DATV) Summan av obligatoriska och villkorligt valfria kurser skall uppgå till minst 60hp, examensarbetet oräknat. Studenter utan kandidatexamen i medicinsk teknik läser AK2036 i åk 2. Obligatoriska kurse Lei Jun, född 16 december 1969 i Xiantao, Hubei, är en kinesisk affärsman som är känd för att ha grundat Xiaomi.. Lei Jun var en av grundarna till företaget Kingston som grundades 1992 och blev VD 1998. Ett år senare grundade han webbplatsen Joyo.com. Efter att Kingston framgångsrikt avslutat sin börsintroduktion, avgick Lei från sin position som VD och blev vice ordförande i Kingston

Kandidatprogram i datavetenskap Karlstads universite

Kandidatexamen 180 hp i ämnet datavetenskap eller motsvarande examen. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper mer information mindre information . Stängd för sen anmälan. Tillfällen. Våren 2022. Start v3. Studietakt 100% Studieort Borlänge Umeåforskare erbjuder korta kurser i artificiell intelligens. Den som är intresserad av hur artificiell intelligens fungerar kan nu gå en kortare avgiftsfri utbildning vid Umeå universitet.

Datavetenskapligt program Göteborgs universite

Eindhovens tekniska universitet (TU/e) är ett forskningsuniversitet som specialiserat sig på ingenjörsvetenskap och teknik. Ämnesområden liknar dem på KTH och samlas inom tio skolor, med fokus på de strategiska områdena energi, hälsa och smart mob.. Beskrivning. Examensarbete om 15 hp för dig som ska ta ut en naturvetenskaplig kandidatexamen i miljövetenskap. Kursen utgörs av ett självständigt vetenskapligt arbete. Examensarbetets inriktning och upplägg bestäms i samråd med examinator och handledaren. Du ska under viss handledning självständigt genomföra arbetet, vilket. Matematiken är vetenskapen om samband, mycket mera än räkning med hjälp av utantillästa metoder eller formelsamlingar. En matematiker förstår varför och under vilka förutsättningar vissa slutsatser kan dras. Då kan hen tillämpa matematik på rätt sätt vid problemlösning. Huvudfokus ligger alltså på förståelse, inte på mekaniskt räknande

Hitta utbildningar på Antagning

• Datavetenskap och elektronik (D/E) • Geomatik • Byggnadsteknik med arkitektur och miljöteknik . Högskolan i Gävle 2007-09-17 6 2.2.3 kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen Se Sebastian Ljungmans profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk. Sebastian har angett 1 jobb i sin profil. Se hela profilen på LinkedIn, se Sebastians kontakter och hitta jobb på liknande företag