Home

Ansökan om ekonomiskt bistånd Malmö online

Ekonomiskt bistånd - Ansökan om fortsatt ekonomiskt

Om du inte har kontakt med en socialsekreterare ska du i stället göra en nyansökan om ekonomiskt bistånd. Läs mer om ekonomiskt bistånd och om hur du gör en nyansökan. Du måste vara minst 18 år och folkbokförd i Malmö för att kunna använda e-tjänsten. Om du vill ansöka om fortsatt bistånd klickar du på den gröna knappen med. Om Malmö stad (9) Arbetsgivarintyg - Beställ . Till tjänsten. Inkomstintyg - Beställ . Till tjänsten. Malmöinitiativet - Lämna ett initiativ till kommunen Ekonomiskt bistånd - Ansökan om fortsatt ekonomiskt bistånd . Till tjänsten. Ekonomiskt bistånd - Följ ditt ärend Ekonomiskt bistånd - för privatpersoner. Du kan inte söka försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd hos Socialstyrelsen. Ekonomiskt bistånd söker du hos socialtjänsten i din kommun. Hos socialtjänsten kan du även få hjälp med budget- och skuldrådgivning. På den här sidan finns allmän information om ekonomiskt bistånd

Alla tjänster - Självservice Malmö sta

Den papperslösa fyrabarnsfamilj som blivit hemlös i Malmö som DN rapporterat om är en av två barnfamiljer i den situationen som vänt sig till Skån Ansökan om ekonomiskt stöd behandlas av Majblommeföreningen där barnet/barnen som ansöker bor. Ekonomiskt bistånd till akut boende på vandrarhem kan beviljas om det är det enda sättet att undvika en akut nödsituation, och då inga. I e-tjänsten kan du: ansöka om ekonomiskt bistånd. se vad beslutet blev och varför. se när du får pengar och hur mycket. överklaga beslut. Om du väljer att ansöka på pappersblankett finns den att hämta på kundtjänst. De kan hjälpa dig att se om din ansökan är komplett innan du lämnar in den. De kan också hjälpa dig att göra. Blanketter för ansökan. Dispens för frysta embryon - Ansökan om. Fastställande av könstillhörighet - Ansökan om. Förlängd frystid för befruktade ägg enligt lagen om genetisk integritet m.m. - Ansökan om. Preimplantatorisk genetisk diagnostik med HLA-typning - Ansökan om tillstånd för (SOSFS 2012:20 Bilaga

7. Jag/vi vill ansöka om Author: Malin Eriksson Created Date: 6/24/2014 12:53:03 P 3. Klicka på Till tjänsten -> under Fortsatt ansökan om ekonomiskt bistånd. 4. Läs igenom informationen om fortsatt ansökan om ekonomiskt bistånd. Om du godkänner kryssar du i Jag godkänner villkoren och klicka på Nästa. 5. Fyll i personnummer, 10 siffror (XXXXXX-XXXX) och klicka på Logga in. Signera med Mobilt BankID. 6 Ansökan om ekonomiskt bistånd . Var noggrann när du fyller i ansökan om ekonomiskt bistånd. Lämnar du oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden kan du göra dig skyldig till bedrägeri, vilket kan komma att polisanmälas. Sökande Medsökande Fyll i och skicka in din ansökan här: Återansök om ekonomiskt bistånd. Om du inte kan använda e-tjänsten, kan du använda denna blankett för återansökan. Ansökningsblankett ekonomiskt bistånd (endast återansökan) Lundby Du som ska återansöka om ekonomiskt bistånd i Lundby kan göra det direkt genom att fylla i formuläret Din ansökan om ekonomiskt bistånd handläggs skyndsamt och i turordning utifrån när ansökan inkommer. Om du beviljas bistånd betalas det i regel ut i förskott för en månad i taget. Biståndet beräknas utifrån de andra inkomster du har och nivån på biståndet baseras på riksnorm som regleras av Regeringen, samt på kommunens riktlinjer som är fastställda av Vuxenutbildnings- och.

nätdejting umeå kommun Om du redan har kontakt med en socialsekreterare i Malmö stad, är över 18 år och vill ansöka om fortsatt ekonomiskt bistånd kan du göra det genom att lämna in en digital ansökan (klicka på den gröna knappen nedan) eller genom att fylla i en ansökan som finns i receptionen på ditt socialkontor Du kan bli återbetalningsskyldig om du lämnar felaktiga uppgifter som leder till att du får ekonomiskt bistånd trots att du inte har rätt till det.Om du är gift eller sambo ska ni göra en gemensam ansökan. Det är först om ni tillsammans saknar tillräckliga medel för er gemensamma försörjning som ekonomiskt bistånd kan bli aktuellt

Om du har ekonomiska problem och inte ser någon annan möjlighet för din försörjning kan du ansöka om ekonomiskt bistånd, eller socialbidrag som det också kallas. Har du e-legitimation kan du kontakta oss för att få tillgång till vår digitala ansökan Ansök om ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd är ett tillfälligt stöd till dess att du kan försörja dig själv. En förutsättning för att du ska få stöd är att du inte kan klara av din ekonomiska situation. När du ansöker om ekonomiskt bistånd utreder vi din situation, det vill säga hela hushållets inkomster och tillgångar, för att se om du är berättigad till ekonomiskt. Socialsekreterare till Ekonomiskt bistånd. Malmö Stad Projekt, Malmö stad, Hälsa & Sjukvård. Ansök nu. Bevaka liknande jobb. Spara jobbet. Arbetsuppgifter. Som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd arbetar du med socialt arbete samt kvalificerat utredningsarbete som präglas av bra bemötande, välgrundade beslut och hög.

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd om du är arbetssökande måste du vara aktivt arbetssökande och söka minst 20 arbeten per månad (om du inte har någon annan aktivitet). Det räcker att du skriver ned på ett papper vilka jobb du har sökt, vilket datum du sökt jobben, hur du har sökt och vad som hänt därefter (t.ex. att du inte fått jobbet eller att du fått komma på. Matkassarna har slagit igenom stort och idag finns det många olika varianter att välja mellan. En färdig matkasse är helt enkelt en påse med livsmedel med tillhörande recept som levereras. Read More. 4 fördelar med matkasse. Håll köket rent. Vikten av god hygien i kök. Published 4th december 2020 by sarah 5.2 Om Ekonomiskt Bistånd. 43 5.3 Om Familjehemsplacering 46 5.4 Begränsat samtycke 49 5.5 Framtiden 50 Även underåriga har därför en rätt att få en ansökan om bistånd enligt SoL prövad. Malmö 030512 Mikael Mideljung. 11 Förkortningar BvL Barnavårdslagen (1960:97 Du har alltid rätt att få ett skriftligt beslut på din ansökan. All personal inom socialförvaltningen har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga. Att du får ekonomiskt bistånd är sekretessbelagt enligt Offentlighet- och sekretesslagen. I vissa fall kan annan lagstiftning häva socialtjänstens sekretess Ekonomiskt bistånd - Malmö stad - Startsidan - Malmö sta . Din ansökan om ekonomiskt bistånd handläggs skyndsamt och i turordning utifrån när ansökan inkommer. Om du beviljas bistånd betalas det i regel ut i förskott för en månad i taget

Ansökan om försörjningsstöd görs via socialtjänsten i den kommun man bor. Socialtjänsten gör därefter en utredning för att bedöma om den sökande har rätt till bistånd utifrån sökandes ekonomiska situation och de krav som ställs enligt socialtjänstlagen. Läs mer om kraven för ekonomiskt bistånd hä Sök efter nya Socialsekreterare myndighetsutövning ekonomiskt bistånd-jobb i Malmö. Verifierade arbetsgivare. Ett gratis, snabbt och enkelt sätt att hitta ett jobb med 65.000+ annonser i Malmö och andra stora städer i Sverige Vi handlägger din ansökan om försörjningsstöd inom sju arbetsdagar efter att du lämnat en komplett ansökan. Du garanteras att individuell handlingsplan upprättas tillsammans med dig för hur du så snabbt som möjligt ska nå egen försörjning. Lättlästa frågor och svar om ekonomiskt bistånd Ansökan om uttag spärrat konto förmyndare 13 kap 8 § - ifyllningsbar.pdf Ansökan om uttag spärrat konto god man och förvaltare - ifyllningsbar.pdf Blankett för ansökning om tillstånd till försäljning av fast egendom - ifyllningsbar.pd

Ekonomiskt bistånd - för privatpersoner - Socialstyrelse

  1. Så här ansöker du om ekonomiskt bistånd. Se en film om hur du ansöker om ekonomiskt bistånd - YouTube. Du kan endast skicka in en ansökan per månad. När du skickat in en ansökan för en månad stängs e-tjänsten för nya ansökningar för den månaden. Om det tillkommer nya utgifter inom samma period kan du kontakta din handläggare
  2. Malmö stad, Familjerättsbyrån, Tlf: 040-34 51 07 alt. 040-34 52 36, läs mer här. asidor.karlstad.se, och i andra hand via en skriftlig ansökningsblankett. När du ansöker om ekonomiskt bistånd fler gånger är ansökningsprocessen inte riktigt lika omfattande. Ansökan för 2020 är stängd
  3. Om du inte kan försörja dig och din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd till din försörjning och livsföring i övrigt. Ekonomiskt bistånd är tänkt som ett stöd till dess att du kan försörja dig själv. En grundförutsättning är att du inte kan klara av situationen på egen hand trots att du har försökt. Ekonomiskt bistånd är sista utvägen när du behöver ekonomisk.

Alla personer som vistas i en kommun har rätt att ansöka om bistånd och få sin ansökan prövad. Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att det inte finns någon skyldighet för kommunen att ge bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL, inte heller för att undgå en akut nödsituation, till den som får avslag på asylansökan och håller sig undan för att undgå en avvisning eller utvisning Ansökan för 2021 är stängd, anslagen är fördelade och alla som har fått tilldelning är informerade om det. Nästa ansökningsperiod startar den 15 maj 2022. Då är du välkommen att söka ekonomiskt stöd från någon av de stiftelser och fonder som kyrkokansliet i Uppsala förvaltar. Dessa riktar sig till bland annat barn och unga, funktionshindrade, äldre, sjuka och hörselskadade

Ansökan om Ekonomiskt bistånd SID 1/11 _____ ORT, DATUM Ansökan om ekonomiskt bistånd skall alltid lämnas in personligen. Medtag giltig legitimation. Om du vistas/bor tillfälligt på en adress utanför Vallentuna kommun skall du i första hand ansöka om ekonomiskt bistånd i den kommunen såvida du inte redan har en socialsekreterar Ansök om ekonomiskt bistånd För att ansöka om ekonomiskt bistånd, måste du ta kontakt med socialkontoret i stadsdelen där du bor. När du har bokat in en tid får du ansökningsblanketter och information om vilka handlingar du måste lämna in tillsammans med din ansökan ansöka om ekonomiskt bistånd Vänd dig till den avlidnes hemkommun och ansök om ekonomiskt bistånd, så kallad begravningshjälp. Hos kommunen kan man få bidrag för att täcka kostnaderna för en värdig begravning. Hur mycket man kan få i begravningshjälp varierar mellan kommunerna, men Socialstyrelsens riktlinjer säger att kommunerna kan betala ut upp till ett halvt basbelopp. 2017 motsvarar det 22 400 kronor

Socialtjänst - Malmö sta

Ansök om ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd. Här kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Om du inte har kontakt med en socialsekreterare och har allmänna frågor om försörjningsstöd eller vill göra en ansökan kontaktar du Mottagningsenheten ekonomi på telefonnummer: 044-13 55 59. Telefontider. måndag, tisdag, onsdag, torsdag och. Ansök om ekonomiskt bistånd För att ansöka om ekonomiskt bistånd, måste du ta kontakt med socialkontoret i stadsdelen där du bor. När du har bokat in en tid får du ansökningsblanketter och information om vilka handlingar du måste lämna in tillsammans med din ansökan Ekonomiskt bistånd är en tillfällig ekonomisk hjälp till nödvändiga utgifter, som prövas individuellt och.

Försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd som det även kallas, ansöker du om i den kommun där du bor. I Skövde kommun ansöker du om hos oss på försörjningsstödsenheten. Försörjningsstöd ska vara det sista alternativet till din försörjning och ska vara ett tillfälligt stöd Komvux Malmö- Beställning av inloggningsuppgifter . Om OISF Föreningen som ger Dig och Dina anhöriga ökad trygghet om något oförutsett skulle inträffa. Sök. Skånska Dagbladet levererar lokala nyheter, sport samt kultur och nöje från Malmö, Lund, Eslöv, Höör, Hörby, Sjöbo, Skurup, Svalöv, Svedala, Staffanstorp, Kävlinge och Söderslätt. VÅLDSBROTT. Färre fick ekonomiskt. Frågan i målet är om nämnden har haft fog för att avslå K.V:s ansökan om ekonomiskt bistånd för perioden den 7 maj- 6 juni 2018 på den grunden att hon inte har stått till arbetsmarknadens förfogande i tillräcklig utsträck-ning. Det framgår av utredningen att K.V. är utbildad förskollärare och att hon inte har arbetat sedan 1990 Om studerande söker ekonomiskt bistånd i samband med studieuppehåll får Socialtjänsten alltså begära att de deltar i någon form av praktik, även om den inte behövs för studierna. Socialtjänsten kan ge avslag på ekonomiskt bistånd om du tackar nej till praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet utan att ha ett acceptabelt skäl Malmö stad vägrade ge en kvinna socialbidrag då hon ville sig eller sin familj kan få ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd. Logga in. Om du redan har ett konto kan du logga in direkt här nedan. Har du inget användarnamn mailar ni till order@aph.se eller ring 040-602 55 00

Om du redan har kontakt med en socialsekreterare i Malmö stad, är över 18 år och vill ansöka om fortsatt ekonomiskt bistånd kan du göra det genom att lämna in en digital ansökan (klicka på den gröna knappen nedan) eller genom att fylla i en ansökan som finns i receptionen på ditt socialkontor Ekonomiskt bistånd - Ansökan om fortsatt ekonomiskt . Uppdaterad 1 april 2021 Du kan söka ekonomiskt bistånd, som ibland kallas socialbidrag eller försörjningsstöd, om du saknar eller inte har tillräckliga medel till din försörjning. Du ansöker om ekonomiskt bistånd månadsvis hos socialtjänsten i ditt stadsområd Om du vill diskutera din ekonomiska situation, ansöka om försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd ska du kontakta oss på Mottagningen under telefontid. Där hjälper vi dig med en allmän information om försörjningsstöd och preliminär beräkning av din ekonomi samt svarar på dina frågor RF är idrottsrörelsens samlande organisation med uppgift att stödja, företräda, utveckla och leda rörelsen i gemensamma frågor - nationellt och internationellt. RF har 72 medlemsförbund (specialidrottsförbunden, SF) som tillsammans har cirka 19 000 idrottsföreningar. RF representeras regionalt av 19 distrikt runt om i landet

Om du beviljas bistånd får du ett utbetalningsbesked med posten. Du har rätt att överklaga. Om socialtjänsten helt eller delvis avslår din ansökan, ska du få skriftlig information om hur du ska göra om du vill överklaga beslutet. Du kan be din socialsekreterare förklara beslutet för dig om du inte förstår beslutet Ansökan sker hos enheten för biståndshandläggning. Ansökan kan göras skriftligen eller muntligen. Den enskilde avgör vad han eller hon vill ansöka om. Det är sedan det individuella behovet som styr och som utreds av biståndshandläggare. Målet med bistånd enligt Socialtjänstlagen är att du ska kunna bo kvar i din hemmiljö och.

Socialtjänst - ekonomiskt bistånd 753 75 Uppsala. 2. Ringa till socialtjänst - ekonomiskt bistånd. Telefonnummer och telefontider till socialtjänst - ekonomiskt bistånd. Det är först när vi fått dina handlingar och ditt samtal som vi börjar med din ansökan. Se en film om hur du söker försörjningsstö Pengar och bidrag Ekonomiskt bistånd. Om du inte kan försörja dig själv eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd (det som tidigare kallades försörjningsstöd eller socialbidrag). Innan du kan få ekonomiskt bistånd måste du först undersöka alla andra möjligheter till egen försörjning. Har du till exempel pengar på banken eller aktier. Mitt försörjningsstöd logga in malmö. För att logga in klickar du på den gröna knappen med texten Starta e-tjänsten. Läs mer om ekonomiskt bistånd. Tillgänglighetsredogörelse för tjänsten Ekonomiskt bistånd - Följ ditt ärende. I e-tjänsten Följ ditt ärende kan du exempelvis se. Malmö stad, 205 80 Malm Du kan ansöka om ekonomiskt bistånd exempelvis till mat, boende, Om du vill få råd i boendefrågor eller göra en ansökan om bistånd till boende i form av socialt kontrakt ska du kontakta mottagningstelefonen på telefonnummer 0152-299 94 och tala in ett meddelande. Växla pengar Malmö möllan

ekonomiskt bistånd, situationen är densamma i Malmö. Cirka 40 % av de hushåll som beviljades ekonomiskt bistånd i Sverige år 2016 hade långvarigt behov av bistånd, det vill säga att behovet omfattade minst tio av årets tolv månader.3 Viktiga principer i socialtjänstlagen är att människor i första hand har ett ege 205 80 Malmö Besöksadress: Kungsgatan 13 Telefon: 040-34 62 62 E-post: asf@malmo.se www.malmo.se -06-17 -09-01 ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt ansvar för sina liv och att rätt till bistånd endast finns om den enskildes behov inte kan tillgodoses på annat sätt Om du inte kan försörja dig själv eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Om du är gift, eller lever i ett samboförhållande, ska du ansöka tillsammans med din partner. Du kan ansöka om ekonomiskt bistånd för att täcka nödvändiga utgifter, exempelvis: Pengar till mat och kläder. Bostadskostnader, som hyra och. Om individen har ett beslut om permanent uppehållstillstånd (PUT) så gäller det. En individ kan lämna en ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd (UAT). Saknas en öppen ansökan, det vill säga en registrerad ansökan som saknar beslutsdatum, beslutstyp och beslutskod, eller ett beviljat tillstånd saknas uppehållsrätt

Ekonomiskt bistånd för el och hyra - Soctanter på näte

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd, kan också kallas försörjningsstöd. Du kan också få hjälp av budget- och skuldrådgivningen. Du kan utan kostnad få hjälp att göra en översikt över din ekonomi eller hitta långsiktiga lösningar på dina ekonomiska problem Källa: Kammarrätt Målnr/Dnr: 2016-4170 Beslutsdatum: 2017-04-20 Organisationer: Vellinge kommun Socialtjänstlagen - 2 kap 1 § Socialtjänstlagen - 2A kap 1 § Socialtjänstlagen - 2A kap 2 § Socialtjänstlagen - 2A kap 3 § Socialtjänstlagen - 4 kap 1 § En kvinnas ansökan om bistånd enligt SoL ansågs inte kunna avslås på den grunden att kvinnan inte var bosatt i kommunen

Ansökan om ekonomiskt bistånd Malmö online, ansök om

Om du/ni inte har fyllt i alla uppgifter på ansökningsblanketten är ansökan ej komplett. Kontakta handläggare på försörjningsstöd vid frågor eller om du vill ansöka via internet. ANSÖKAN AVSER MÅNAD *Obligatorisk uppgift I denna ruta fyller du/ni i vilken månad ansökan avser. Om ansökan avser bistånd till annat ska dett Om man behöver andra insatser för att kunna övergå till egen försörjning kan man ta upp det med socialtjänsten. Ansöka om ekonomiskt bistånd Första gången du behöver ansöka om ekonomiskt bistånd fyller du i ansökan och skickar in den till Gällivare kommun, Biståndsenheten, Ekonomiskt bistånd, 982 81 Gällivare Arbete med ekonomiskt bistånd ser vi som meriterande. I denna rekrytering kommer stor vikt läggas vid dina personliga egenskaper. Om arbetsplatsen I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för Välkommen med din ansökan! Om Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen finns till för. Blankett, Ansökan om samtycke till försäljning av fastighet eller bostadsrätt. Blankett, Begäran om entledigande. Blankett, Ansökan om förvärv av fast egendom. Blankett, Ansökan om samtycke till tagande av lån, inteckning och/eller pantsättning för huvudmans räkning. Blankett, Redogörelse för god man för ensamkommande barn

Bostadsbidrag? - Soctanter på näte

Här kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Om du inte har kontakt med en socialsekreterare och har allmänna frågor om försörjningsstöd eller vill göra en ansökan kontaktar du Mottagningsenheten ekonomi på 044-13 55 59 Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjnings­stöd. Försörjningsstöd kallas. Malmö Stad Projekt Socialsekreterare till Ekonomiskt bistånd. Arbetsuppgifter Som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd arbetar du med socialt arbete samt... 22 okt 2021 · Malmö stad · 10 dagar kva Men ekonomiskt bistånd från socialtjänsten innebär ännu mindre pengar, som dessutom behöver sökas varje månad. Detta bidrar till enorm stress, oro och i värsta fall isolering. Låt oss berätta om ett exempel på en av våra deltagare som råkat ut för just detta. Vi kan kalla henne Maria

Ekonomiskt bistånd blankett Malmö — ansök om fortsatt

I ansökan fyller du/ni i alla inkomster, swish-insättningar och de utgifter du/ni vill ansöka om ekonomiskt bistånd för. Det är viktigt för att vi ska kunna fatta ett beslut. Så kontrollerar vi dina uppgifte Vid en ansökan om ekonomiskt bistånd görs en individuell biståndsprövning. Något förenklat kan sägas att ekonomiskt bistånd kan beviljas till den som bor och/eller vistas i kommunen om tre förutsättningar är uppfyllda: 1. Personen ska göra vad den kan för att försöka förändra sin situation Akut hjälp, socialjour. Ekonomiskt och socialt stöd. Budget- och skuldrådgivning - Konsument Borås. Konsumentrådgivning - Konsument Borås. Stöd för hemlösa. Hjälp att bo kvar, vräkningsrisk. Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd. Sociala donationsfonder. Socialtjänst online På enheten handläggs ekonomiskt bistånd, ansökningar om boende samt ärenden med våld i nära relation. Vi arbetar för att stärka våra kunders egna resurser och möjliggöra för dem att leva ett självständigt liv och att vara självförsörjande Om du redan har kontakt med en socialsekreterare i Malmö stad, är över 18 år och vill ansöka om fortsatt ekonomiskt bistånd kan du göra det genom att lämna in en digital ansökan (klicka på den gröna knappen nedan) eller genom att fylla i en ansökan som finns i receptionen på ditt socialkontor Om du inte kan försörja dig själv eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd

Att ha ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten med ekonomiskt bistånd handlar bland annat om att uppmärksamma hur kvinnors och mäns förutsättningar att nå egen försörjning ser ut. De som ansöker om ekonomiskt bistånd ska bli bemötta och bedömda på lika villkor och det stöd och de insatser som socialtjänsten erbjuder ska vara utformade utifrån idividens behov, oavsett kön Om du behöver ansöka om ekonomiskt bistånd fler gånger skickar du i första hand in din ansökan digitalt via vårt e-tjänst, asfminasidor.karlstad.se, och i andra hand via en skriftlig ansökningsblankett. När du ansöker om ekonomiskt bistånd fler gånger är ansökningsprocessen inte riktigt lika omfattande Malmö stad ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd - Malmö sta . Om du redan har kontakt med en socialsekreterare i Malmö stad, är över 18 år och vill ansöka om fortsatt ekonomiskt bistånd kan du göra det genom att lämna in en digital ansökan (klicka på den gröna knappen nedan) eller genom att fylla i en ansökan som finns i receptionen på ditt socialkonto Tips på vad du kan skriva i ansökan om bidrag från fonder, stiftelser och stipendier. Här finns även webbplatser som har egna listor på fonder Läs mer i Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd på sidan 20 under rubriken Hushållets inkomster. Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd.