Home

Benägenhet synonym

Synonym till Benägenhet - TypKansk

  1. Benägenhet — Synonymer, betydelse och användning. Benägenhet. Vi hittade 14 synonymer till benägenhet. Se nedan vad benägenhet betyder och hur det används på svenska. Benägenhet betyder ungefär detsamma som tendens. Se alla synonymer nedan
  2. Vi känner till 5 synonymer till benägenhet. Ordet benägenhet är en synonym till tendens och trend och kan bland annat beskrivas som det att vara benägen (att göra något). Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av benägenhet samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket
  3. Vad betyder benägenhet. Sett till sin synonym betyder benägenhet ungefär tendens, lite längre upp på sidan hittar du hela listan med synonymer till benägenhet. Vår databas innehåller även sju böjningar av benägenhet, flera engelska översättningar samt information kring ordets popularitet på internet
  4. Not: Ordklasser och siffror hänvisar till synonymordboken överst. Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Mitt dagliga användande av teknologisk kommunikation har förvandlat mig till någon som är mer benägen att glömma bort andra.; Om samlingen inte var den sista hade jag varit benägen att kalla den för en mellanbok
  5. ha benägenhet för - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda
  6. Benägen - Synonymer och betydelser till Benägen. Vad betyder Benägen samt exempel på hur Benägen används

benägenhet att noppa sig, benägenhet för högt ögontryck, belägenhet korsord, benägenhet engelska, benägenhet för blodpropp, benägenhet wiki, benägenhet att anmäla hatbrott, benägenhet betyder, benägenhet synonym, benägenhet att få cance Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Däremot kräver andra sjukhus aldrig betalning för att ta tillbaka patienter de utrett.; Men snart dök företag upp som mot betalning ville ta hand om förvaltningen.; På senare år har många företag startats med affärsidén att mot betalning förvalta kundernas premiepension Ofta hävdar man att ärftlighet växelverkar med miljön för att producera individer med olika benägenhet till brott. Det är en fascinerande liten bok där Trägårdh metodiskt går igenom olika sjukdomar och diskuterar om de innehåller något äkta moment av ärftlighet eller bara påverkas av slumpvis uppträdande yttre faktorer

Vi hittade en synonym till benägenhet att regaera.Se nedan vad benägenhet att regaera betyder och hur det används i svenska språket benägenhet [o]: apt to, prone to, tending to, liable to, inclined to: benägenhet [o]: tilbøyelig til: benägenhet [o]: propenso a [Add synonyms] Example: Liisa är benägen att gråta på bio. En nyfödd baby är benägen att bli sjuk. Liknande ord: benägenhet: belägenhet: benägen: benegenhet: belägen

Synonymer till benägenhet - Synonymer, motsatsord

Egenhet. Vi hittade 16 synonymer till egenhet. Se nedan vad egenhet betyder och hur det används på svenska. Egenhet betyder ungefär detsamma som egendomlighet. Se alla synonymer nedan Synonyms for benägenhet in Swedish including definitions, and related words trend. Vi känner till 4 synonymer till trend. Ordet trend är en synonym till tendens och benägenhet och kan bland annat beskrivas som tendens, mode. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av trend samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket Tendens betyder i stort sett samma sak som benägenhet. Se fler synonymer nedan. Synonymer till tendens. disposition, böjelse, benägenhet, ansats, strävan, utveckling, avsikt, syfte, intention, trend, Svensk ordbok med betydelser och användning av ordet tendens, synonym till tendens,. En synonym till ett ord är helt enkelt ett annat ord som kan ersätta ursprungsordet. Fast som alltid när det kommer till språk finns nyanser att ta hänsyn till, och det hänger mycket på i vilket sammanhang ett ord förekommer

En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är bruka en synonym till tendera. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är dragning en synonym till böjelse. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt

Benägenhet - översättningar, synonym, korsord, grammatik . Lärares benägenhet att gripa in Marcus Samuelsson Institution för beteendevetenskap och lärande (IBL) , Linköpings universitet Förmågan eller avsaknaden av förmåga att gripa in när ingripande kan anses befogat diskuteras från tid till annan Svenska Synonymer / Synonym till ordet tendens! Synonym-till.se är en sida som ger dig alternativord så kallat synonym.Oftast kan det vara svårt att hitta synonymer till ord. Synonymer - till .se hjälper dig att hitta de ord du letar efter. Allt för att göra det enklare för dig Denna beklagliga benägenhet visar sig bland annat i ändringsförslag 6, 59, 63, 68, 74, 85 och 101 Vad betyder tendens. Sett till sina synonymer betyder tendens ungefär benägenhet eller trend, men är även synonymt med exempelvis vana.Lite längre upp på sidan hittar du hela listan med synonymer till tendens. Vår databas innehåller även sex böjningar av tendens, flera engelska översättningar samt information kring ordets popularitet på internet 1. hävd (Noun) 40 synonymer. Konvention Kultur Praktik allmängiltighet annaler bearbetning benägenhet besittningsrätt bruk burskap folkminne folksed form gammal sedvänja gammal vana gängse bruk handling historia krönika kutym • • •

Benägenhet translated from Swedish to English including synonyms, definitions, and related words Bakgrund. År 1887 publicerade dr L.L. Zamenhof (1859-1917), ögonläkare i Warszawa med ryska som modersmål och sekulariserad jude, grammatik och ordlista till planspråket Lingvo Internacia de Doktoro Esperanto, som snart kom att kallas esperanto. Esperantos ordförråd bygger till största delen på de romanska språken med vissa germanska och slaviska inslag Klicka på länken för att se betydelser av benägenhet på synonymer.se - online och gratis att använda

Ha benägenhet för. Vi hittade 1 synonymer till ha benägenhet för. Se nedan vad ha benägenhet för betyder och hur det används på svenska. Ha Benägenhet För betyder ungefär detsamma som syfta till. Se alla synonymer nedan Not: Ordklasser och siffror hänvisar till synonymordboken överst. Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Jag kan garantera att det finns en stor angelägenhet i samhället att gemensamt arbeta preventivt för en god hälsa.; Även om Bakjour inte lästes av fler än några tusen mediemänniskor och närmast sörjande så var bloggen mer än. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Bredden behövs eftersom det är omöjligt att tidigt i skolåren avgöra vilka barn som kommer att ha intresse och fallenhet för matematik på universitetsnivå.; Om vi vänder oss till ögonvittnesskildringar och andra notiser från trettioåriga kriget finner vi gott om referenser till hertigens.

Synonymer till benägenhet - Synonymerna

Synonyms for benägenhet in Swedish including definitions, and related words Afundsamhet, benägenhet att intagas af afund. Afundsjuka, afund eller afundsamhet i högre grad. Missunnsamhet, benägenhet att ej unna andra något godt. Svartsjuka, aggande känsla af harm öfver en annans deltagande eller företräde i en persons kärlek, vänskap eller ynnest.18. Afvikelse. Afsprång. Afsteg disposition [ˌdɪspəˈzɪʃn] Som psykologisk term: a. benägenhet, b. inriktning c. läggning, d. egenskap. 1. Vanligen avses en konstitutionell läggning, det vill säga anlag; i verbform också att man för tillfället känner sig disponerad eller indisponerad för viss aktivitet. 2

Synonymer till benägen - Synonymer

Hiprex är ett urinvägsantiseptikum som förhindrar återfall hos personer med benägenhet för återkommande urinvägsinfektioner. Hiprex används också i samband med undersökningar och behandlingar av urinvägarna för att minska infektionsrisken. Hiprex ges även till personer som bär urinvägskateter under lång tid Dipyridamol Alternova minskar blodplättarnas benägenhet att bilda blodproppar. Dipyridamol används för att förebygga blodproppar i hjärnan, eller om du haft en stroke eller om du haft tillfällig förlamning eller störningar av cirkulationen till hjärnan ( stroke eller transitorisk ischemisk attack - TIA ). Du kan ta kapslarna. Det förekommer också en ökad benägenhet att blöda näsblod. Mun och svalg. Muntorrheten kan exempelvis medföra känslighet för kryddad mat och svårighet att svälja torr mat, som knäckebröd, utan att dricka något till. I svårare fall uppkommer besvär med att tungan fastnar i gommen nattetid Att vara ohämmad (eng: lack of impulse control) i tanke, känsla och handling. På engelska har ordet vanligen betydelsen släppande av hämningar, hämningslöshet, till exempel efter alkoholförtäring. Med disinhibitoriskt syndrom (eng: disinhibition syndrome) avses impulsivt beteende som tar sig uttryck i benägenhet att ge efter för. Enligt Melanie Klein projicerar barnet sina aggressiva och erotiska känslor på moderns bröst, som därmed blir ett kluvet objekt, både gott och ont, det ena när livsdriften (den lustsökande driften) dominerar, det andra när dödsdriften (aggressionen) dominerar. Det är vad hon kallade en splitting of the object [ˈsplɪtɪŋ əv ðɪ.

Atopi är en överdriven benägenhet att bilda IgE-antikroppar mot proteiner i omgivningen, till exempel pollen och djurdamm. [1]. Man kan även tala om det atopiska syndromet.. Atopiska sjukdomar. Allergisk astma och allergisk rinit orsakas i regel av IgE-antikroppar. Icke-allergisk astma och icke-allergisk rinit kan ha många olika orsaker. Eksem som drabbar person med atopisk konstitution. En konspirationsteori (av latinets conspirare som betyder andas tillsammans) är en hypotes eller teori om en komplott, sammansvärjning eller konspiration.Ofta används termen i nedsättande bemärkelse men kan även syfta på sakliga hypoteser kring faktiska sammansvärjningar. [1]Det finns många olika konspirationsteorier som inkluderar exempelvis konspirationsteorierna om.

Synonymer till ha benägenhet för - Synonymer

Esperanto är ett planspråk som konstruerats för att fungera som internationellt hjälpspråk.Av de förslag till internationellt hjälpspråk som framlagts är esperanto det mest spridda. Språkets namn kommer från en pseudonym, Doktoro Esperanto, det vill säga en doktor som hoppas, som den polske upphovsmannen dr L.L. Zamenhof använde när han publicerade sitt förslag till. Översättning av ordet kvinna från svenska till norska med synonymer, motsatsord, verbböjningen, uttal, anagram, exempel på användning

pragmatism subst. = benägenhet att låta beslut om (politiska) handlingar vägledas av deras praktiska följder pragmatisk adj. = som har att göra med praktisk nytta eller resultat ( synonym: odogmatisk) Ett folkslag (nationalitet, etnisk grupp?) är knappast pragmatiskt genom födseln eller utifrån det land de bebor Synonym Beräknad förekomst 50:1000 000 invånare. Allmänna symtom Gruppen EB omfattar ett 20-tal sjukdomar kännetecknade av ärftlig benägenhet för blåsbildningar i huden och i vissa fall även slemhinnor. I en förenklad form kan man dela in EB i tre huvudgrupper beroende på blåsornas lokalisation i olika hudlage Annat ord .nu, synonym/synonymer! AnnatOrd.nu är en sida som ger dig ett annat ord eller ett alternativord så kallat synonym.Ibland kan det vara svårt att hitta synonymer till ord. Annatord.nu hjälper dig att hitta de ord du letar efter. Allt för att göra din vardag enklare EKG-tolkning görs med hänsyn tagen till ålder, kön, sjukhistoria, medicinering och klinisk frågeställning. Om möjligt bör jämförelse med tidigare EKG utföras [7-8] har en sjuklig benägenhet att ljuga och förvränga verkligheten. Den ljuger ofta, och inte sällan är det väldigt fantasifulla och livliga historier. går ofta in under epitet som socialt kompetent, charmig och karismatisk. ljuger tvångsmässigt på grund av en otrygghet

Synonym till Nog Synonym till Nog, Här hittar du alla synonymer för Nog för användning i korsord och dussintals andra sätt att uttrycka samma begrepp Användbara resurser: Nog WordFeu sannolikt übersetzt von Schwedische ins Englisch inklusiv Synonyms, Definitionen und zusammenhängende Wörter sannolik. sannolik är synonymt med / annat ord för / kallas ofta för. tänkbar för känslor och nya idéer, ett flexibelt tankesätt och benägenhet till fantasiförmåga (McCrae & Costa, 1985 refererad i Digman, 1990). Benet-Martinez och John (1998) beskriver att öppenhet karakteriseras av bredden, djupet och komplexiteten i en individs mentala och erfarenhetsmässiga liv (Benet-Martinez & John, 1998, s. 730) propensity ( countable and uncountable, plural propensities ) An inclination, disposition, tendency, preference, or attraction . quotations . 1831, Letitia Elizabeth Landon, Romance and Reality, volume 3, page 326: I must own they do dearly delight in a judgment; and sorry am I that I cannot gratify this laudable propensity by specifying some.

Video: Synonym till Benägen - TypKansk

Benägenhet - översättningar, synonym, korsord, grammatik

Benägenhet att ge uttryck åt ihållande, inlärda inställningar antingen för eller emot någon företeelse, person eller något föremål, inte utifrån vad de egentligen representerar,... Attitude to Death Attityder till döden En persons uppfattning om olika aspekter av döden, baserade på psykosocialt och kulturellt inflytande. Attitude. Id inspektör synonym. Inspektör. Vi hittade 5 synonymer till inspektör. Se nedan vad inspektör betyder och hur det används på svenska. Inspektör betyder ungefär detsamma som kontrollant. Se alla synonymer nedan. Annons Synonymer till inspektör: besiktningsman, granskare, tillsynsman, kontrollant. Se fler synonymer och betydelse av. ökad benägenhet för distraktion och impulsivitet psykisk rigiditet hyperoralitet: förändrat dietärt beteende, bulimi, omåttligt rökande, ökad alkoholkonsumtio Parkinsons sjukdom (PS) utmärks av en relativt typisk symtombild; en kombination av rörelsestörningar och neuropsykiatriska manifestationer (depression, ångest och/eller kognitiv svikt). Symtomen hänför sig framför allt till dopaminbrist i de basala ganglierna. Senare i förloppet degenererar också andra nervbane- och signalsystem Viral synonym svenska Viral (olika betydelser) - Wikipedi . sta biologiska enheterna, se virus; Viralt fenomen - Internetfenomen som hänför sig nätverkskulturens viralitet, exempelvis ett meme; Viral marknadsföring - användning av befintliga sociala nätverk för att sprida ett reklambudskap; Viral video - en video som snabbt uppnår en hög popularit

Synonym till Enhet

benägenhet till kollaps. Torra ögon antingen enbart, eller i vissa fall med hudutslag, har förekommit. I de flesta fall försvann symtomen när behandlingen med metoprolol sattes ut. Patienten bör observeras noggrant för eventuell påverkan på ögonen. Om sådan påverkan uppstår, ska utsättande av metoprolol övervägas Learn the definition of 'livsåskådning'. Check out the pronunciation, synonyms and grammar. Browse the use examples 'livsåskådning' in the great Swedish corpus

Synonymer till betalning - Synonymer

inte vargarnas benägenhet att yla utav månens fas) för-väntas fullmånen påverka våra styrkor och energier. I skräckisarna är det fullmånens kraft som väcker varulvar och andra otyg, och fullmånen har alltid fascinerat män-niskan och förknippats med magi. Ibland hör man ordet mångalen och latinets ord för måne, lunacus, har. Noun. A predisposition or natural inclination, propensity, or a predilection; especially, a strong disposition or bent . This therefore was the reason why the still comparatively young though dissolute man who now addressed Stephen was spoken of by some with facetious proclivities as Lord John Corley. The child has a proclivity for exaggeration Beroende. Beroendesjukdom är en förvärvad, kronisk förändring av hjärnans belöningssystem där minnen av de upplevelser som orsakade beroendet är lagrade. Idag klassas beroende av cigaretter, alkohol, droger, tabletter samt spel som beroendesjukdom. Det finns flera andra beteenden som man kan bli beroende av och som liknar beroendesjukdom

denna rapport är att öka vuxnas möjlighet och benägenhet att uppmärksamma och hjälpa ungdomar utifrån deras individuella behov. 8 CAN Rapport 192 Frågor och svar kring och/eller ämnen man kan bli beroende av. Många använder ordet drog som synonym till narkotika, vilket kan förvirra då det ju även finns lagliga droger så som. Medan en alltför stark benägenhet för auktoritativt ingripande kan leda till förmyndarattityd och maktmissbruk. (Thorsén, 1997) För personalen blir dilemmat därför att balansera mellan ett stödjande och styrande förhållningssätt svårt då samsyn, bedömning, kompetens oc

Synonymer till ärftlighet - Synonymer

Svenska Synonymer / Synonym till ordet krysta! Synonym-till.se är en sida som ger dig alternativord så kallat synonym.Oftast kan det vara svårt att hitta synonymer till ord. Synonymer - till .se hjälper dig att hitta de ord du letar efter. Allt för att göra det enklare för dig Hjärtinfarkt trots rena kärl. Kvinnor har betydligt större benägenhet att drabbas av bröstsmärta eller hjärtinfarkt trots att kärlen ser friska ut. Tillståndet kallas småkärlssjuka och är nästan lika allvarligt som hjärtsjukdom med synliga förträngningar. Både kvinnor och män kan drabbas av hjärtinfarkt och kärlkramp, två. Ett annat ord/synonym för er är: eder, ni. Annat ord .nu, synonym/synonymer! AnnatOrd.nu är en sida som ger dig ett annat ord eller ett alternativord så kallat synonym.Ibland kan det vara svårt att hitta synonymer till ord. Annatord.nu hjälper dig att hitta de ord du letar efter. Allt för att göra din vardag enklare Svenska synonym: päronträd Pæretre Pære Päärynäpuu Pear Birnbaum färg, lätthet at arbeta och benägenhet at mottaga polering och betsning gör, at det är förträffeligt til hwarjehanda arbeten för Snickare och Swarfware til allahanda Instrumenter, til skaft och handtag, smärre bord och lådor,.

Synonym till Benägenhet att regaera - TypKansk

Define tend. tend synonyms, tend pronunciation, tend translation, English dictionary definition of tend. intr.v. tend·ed , tend·ing , tends 1. To have a tendency: paint that tends toward bubbling and peeling over time Engelsk översättning av 'streck' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online

Ordbok: benägen att - Engelska, spanska, svenska, norsk

böjelse übersetzt von Schwedische ins Niederländisch inklusiv Synonyms, Definitionen und zusammenhängende Wörter Capacities and aptitudes are the criteria according to which job applicants must be selected; whether they are men or women is less relevant in this context. anlag (also: talang, begåvning, donation, donerande, donationsmedel) volume_up. endowment {noun} anlag (also: benägenhet, böjelse) volume_up. proclivity {noun Vad är Autismspektrumtillstånd. Autismspektrumtillstånd (AST) (autismspektrumstörning i DSM-5; autism i den svenska översättningen av DSM-5) är en funktionsnedsättning som innebär svårigheter med socialt samspel och ömsesidig kommunikation tillsammans med en benägenhet att göra saker på ett upprepat, oflexibelt och ibland lite udda sätt

Synonym till Ha begär efterOm böcker, blommor och andra b-traktelser: Ny pausfågel!

Synonymer till tendens - Synonymer, motsatsord, betydelser

Define tendancy. tendancy synonyms, tendancy pronunciation, tendancy translation, English dictionary definition of tendancy. n. pl. ten·den·cies 1. a. τάση tendencia taipumus tendance tendencija tendenza 傾向 경향 neiging tendens tendencja tendência тенденция benägenhet. Vänsterhänt? Då är du unik! Enäggstvillingar, amerikanska presidenter och konstnärer har en sak gemensamt - de är oftare än andra vänsterhänta. För några generationer . sedan ansågs det som ett handikapp, idag visar forskning att vänsterhänta har ett öppnare . sinne och är mer attraktiva än genomsnittet! Fram till 1940-talet. syfte (även: tendens, utveckling, riktning, benägenhet, strävan, anlag, böjelse) volume_up. tendency {substantiv} more_vert. open_in_new Länk till TED. warning Anmäl ett fel. Det är benägenheten att inge mönster med mening, syfte och agentur, ofta osynliga varelser från ovan och ned

Negativ affekt — variationen i negativ affekt (enligtLAPINS, söt körsbär