Home

Arbetslöshet Sverige

Arbetslöshet - Ekonomifakt

Arbetslöshet - Arbetsförmedlinge

Ungdomsarbetslöshet i Sverige. Under 2020 var ungdomsarbetslösheten 24,0 procent. Det kan låta mycket, men då måste man komma ihåg att arbetslöshet alltid redovisas som en andel av arbetskraften. En stor del av alla 15-24-åringar ingår inte i arbetskraften, eftersom många av dem studerar på heltid och inte söker jobb Publicerad: 2021-09-30. Arbetslösheten minskade något i vissa EU -länder och ökade något i andra under augusti. Genomsnittet för de 27 medlemsländerna låg på 6,8 procent, något lägre än nivån som uppmättes i juli. Coronapandemin och dess effekter på arbetsmarknaden har gett tydligt högre arbetslöshet i nästan alla länder

Personer som inte är sysselsatta men som kan börja jobba inom 14 dagar och aktivt sökt jobb de senaste fyra veckorna eller väntar på att påbörja ett nytt jobb inom tre månader räknas som arbetslösa. Arbetslöshet kan uttryckas som antalet arbetslösa och som andelen arbetslösa av arbetskraften De två sista offentliga avrättningarna i Sverige ägde rum för 145 år sedan då Konrad Tector och Gustav Hjert halshöggs, dömda för ett dubbelmord. I dag bor över en halv miljon svenskar, de flesta förmodligen utan att veta om det, mindre än en kilometer från platser där personer avrättats offentligt. SCB vet var Enligt onsdagens siffror som gäller för juli i år landar Sverige på 9 procent, mot 14,6 i Grekland, 14,3 i Spanien och 9,3 i Italien. Närmast efter Sverige följer Finland med en arbetslöshet på 8 procent 8 miljarder för att jobba Sverige ur krisen 07 september 2021 Tisdag den 7 september höll arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, utbildningsminister Anna Ekström och Matilda Ernkrans minister för högre utbildning och forskning en digital pressträff för att presentera budgetnyheter

Cirka 17 000 fler till totalt 357 620 var inskrivna som arbetslösa på landets arbetsförmedlingar i oktober än samma månad i fjol. Det motsvarar en arbetslöshet på 7,1 procent (6,9 i fjol) I Sverige var arbetslösheten 9,4 procent. Bara i Grekland, Spanien och Italien var en större andel arbetslösa. På ett år har arbetslösheten i Sverige ökat från 6,8 procent till 9,4 procent Arbetslöshet är när en person inte har ett arbete och samtidigt ägnar sig åt aktivt jobbsökande. I statistiska sammanhang definieras en person som arbetslös om denne är i arbetsför ålder, saknar betalt arbete, är tillgänglig för att arbeta, och antingen aktivt söker efter arbete eller väntar på ett arbete som snart ska börja. Även personer som är i utbildning betraktas enligt ILO:s internationella riktlinjer som arbetslösa om de saknar arbete, är tillgängliga.

Strukturen på Sveriges arbetslöshet - Ekonomifakt

 1. I Sverige är det närmare 5 än 10 procent som driver egna företag. Den enskilt viktigaste förändringen som skulle få ned arbetslösheten i Sverige är bättre klimat för företagande. I de delar av Sverige där företagsklimatet traditionellt ansetts vara som bäst, Gnosjö och Anderstorp med omnejd, är arbetslösheten också mycket lägre
 2. Arbetslöshet I juli var 344 000 personer inskrivna som arbetslösa - en ökning om 5 000 på ett år. - Risken för ökad långtidsarbetslöshet är stor, särskilt bland de med kort.
 3. Indikatorn visar procentandelen av arbetskraften som är utan arbete. Källa: Verdensbanken. Stapeldiagram. Bädda in. Arbetslöshet Procent (2020) Tabell. Bädda in. Arbetslöshet 2020. Land
 4. skade arbetslösheten mellan 2014 och 2019. I endast 3 länder ökade den
 5. Sveriges arbetslöshet ökade med 1,3 procentenheter mellan maj och juni i år. Ökningen innebär att landets arbetslöshet var den sjätte högsta i EU på 9,3 procent, enligt rapporten från EU:s statistikenhet Eurostat
Arbetslöshet i olika åldersgrupper - Ekonomifakta

Komplexa orsaker bakom arbetslöshet. Gästkrönika Gästkrönika: Det finns diskriminering på svensk arbetsmarknad. Men den förklarar inte ensam arbetslösheten, menar månadens akademiker. Tre av fyra svenska arbetsgivare, 76 procent, upplever att det är svårt att hitta rätt kompetens - trots historiskt hög arbetslöshet till följd av pandemin. På global nivå är motsvarande siffra 69 procent, vilket motsvarar den största kompetensbristen på 15 år. Det visar en ny undersökning från ManpowerGroup Inledning 3.1 Inledande diskussion: Jag har valt att göra en skriftlig fördjupning om varför arbetslösheten är så stor i Sverige för att det är ett av våra största och viktigaste samhälls-problem. Jag ville även ta reda på varför vi har så stor arbetslöshet, vad som är de främsta anledningarna om det t ex är p.g.a. dåligt arbete av regeringen eller liknande och vad man. Sverige har inget år sedan landet blev medlem haft lägst arbetslöshet i EU, se graf 18. Den rödgröna regeringen 2014-2019 hade som mål att Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Sedan minskningen av arbetslösheten i Sverige gick mycket långsammare än i övriga EU-länder och Sverige kom allt längre bort från målet togs det bort 2019 Som yrkesverksam medlem i ST ansluts du automatiskt till inkomstförsäkringen

Statistik om arbetslösheten i Sverige

Arbetslöshetsrapporten 2021 - statistik om arbetsmarknade

 1. Länsuppdelad statistik. Här hittar du olika typer av statistik om regional utveckling. För musen över länet så får du upp information för respektive län
 2. Arbetslöshet stiger i snabbare takt. Cirka 17 000 fler till totalt 357 620 var inskrivna som arbetslösa på landets arbetsförmedlingar i oktober än samma månad i fjol. Det motsvarar en.
 3. Här samlar vi alla artiklar om Arbetslöshet. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Virusets inverkan på svensk ekonomi, Svensk arbetsmarknad och Efter coronakrisen. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Arbetslöshet är: Makroekonomi, Makrostatistik, Arbetsmarknad och Mord
 4. skat från 9,2 procent till 7,9 procent på ett år, visar ny statistik från Arbetsförmedlingen där drygt 408.000 personer var inskrivna som arbetslösa i juli
 5. Det motsvarar en arbetslöshet på 12,4 procent. Men det förklaras delvis med att andelen ungdomar som studerar är betydligt större i Sverige än i många andra EU-länder
 6. Sveriges arbetslöshet är den fjärde största inom EU. Det visar en den senaste statistiken från Eurostat, rapporterar TT. Enligt Eurostat är det bara Grekland, Spanien och Italien som har högre arbetslöshet bland EU-länderna. Siffrorna, som kom under onsdagen och gäller för juli 2021, visar att Sverige har en arbetslöshet på 9 procent

Arbetskraftsundersökningarna (AKU

En arbetslöshet under den nivån skulle sätta fart på inflationen. Det är en slags kapitulation. Avslutande kommentar. För att höja den svenska tillväxten och hävda Sverige som ett av de rikaste länderna i världen måste produktivitetstillväxten höjas långsiktigt, inte bara under en konjunkturuppgång Sverige har fjärden högst arbetslöshet i EU, visar nya siffror. I juli låg den på 9 procent. Grekland och Spanien har högst arbetslöshet på 14,6 respektive 14,3 procent. På tredje plats. Arbetslöshet. Arbetslösheten ökar för första gången sedan hösten 2017, enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen. I juli var 344 000 personer inskrivna som arbetslösa. arbetslöshet i EU och Sverige Svar på skriftlig fråga 1997/98:110 besvarad av , (), () Svar på fråga 1997/98:110 om arbetslöshet i EU och Sverige Arbetsmarknadsminister Margareta Winberg. Annika Jonsell har frågat vilken linje Sveriges regering har för avsikt att följa vid toppmötet, arbetsmarknadsministerns eller finansministerns

Extra jobbstöd sänker arbetslöshet | Strömstads tidning

Arbetslösheten ökar i samtliga län men i varierande omfattning. Störst är ökningen i Stockholmsregionen. I slutet av september var antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen 464 000 personer. Det är en ökning med närmare 111 000 personer jämfört med samma månad förra året. Det betyder att arbetslösheten stigit från 7. Sverige - Arbetsmarknad. Sverige har den högsta sysselsättningsgraden i EU i ålderskategorin 20 till 64 år. Det beror till stor del på den höga andelen kvinnor som arbetar. Andelen arbetstagare som är fackligt anslutna har minskat men ligger fortfarande på en hög nivå internationellt sett

Arbetslöshet per län - Ekonomifakt

Trots hög arbetslöshet i Sverige, ökar arbetskraftsbristen och ligger på ungefär samma nivå som före pandemin. Särskilt hög är arbetskraftsbristen i Stockholm, bland annat inom hotell. Ekonomin går in i mild högkonjunktur 2022 med jämförelsevis hög arbetslöshet. De omfattande åtgärderna i regeringens budget bidrar till att den svenska ekonomin går in i en mild högkonjunktur det andra halvåret. Det dröjer till inledningen på 2023 innan arbetslösheten kommer ner till 7,0 procent Färre fick socialbidrag - trots ökad arbetslöshet. Sverige Under pandemiåret 2020 steg arbetslösheten - men inte behovet av ekonomiskt bistånd, visar siffror från Socialstyrelsen. I Sverige råder det en arbetslöshet som påverkar samhällets välfärd negativt. Media fylls av artiklar med problem som rör sig kring ämnet. Dessa problem kan till exempel vara hur den ökar eller minskar eller arbetslösheten bland ungdomar. Det sistnämnda är ett mycket hett ämne bland media idag Sverige har fjärde högsta arbetslösheten i EU. 9,1 procent av svenskarna var arbetslösa i mars. Siffran är bara högre i tre av EU:s övriga länder, visar färsk statistik från Eurostat. Värst är arbetslösheten i Grekland och Spanien, som båda har över 15 procents arbetslöshet

Sysselsättning i Sverige - Statistiska Centralbyrå

Sverige har en hög arbetslöshet i åldrarna 15-24 år (24 procent arbetslösa i Sverige jämfört med 17 procent i EU-snittet), men en lägre andel av unga i åldrarna 15-34 som varken är. Den snabbt stigande arbetslösheten slår hårt mot hela Sverige. Men några kommuner drabbas betydligt mer än andra. - Det är en utmanande situation, säger företrädaren för kommunen där arbetslösheten ökat med nästan 23 procent på en månad

Lågutbildade med endast förgymnasial utbildning 15-74 år har en arbetslöshet på nästan 33,7 procent för män och kvinnor. 10 Källa: SCB. Arbetskraftsundersökningarna (AKU) De personer som har bott i Sverige en kortare period har en högre arbetslöshet än de som bott i Sverige en längre tid Överraskande nedgång i arbetslöshet - ned med 1,1 procent. Lyssna från tidpunkt: Kontakta gärna Sveriges Radios forum för teknisk support där vi besvarar dina frågor vardagar kl. 9-17 lägre arbetslöshet vid tillämpningen av olika ekonometriska modeller där de inkluderat kontrollvariabler så som BNP, export- och import i mån om att observera ett tydligare samband. Syftet med den här studien är att utreda huruvida det finns ett samband mellan den reala växelkursen och arbetslösheten i Sverige

Med en arbetslöshet på över åtta procent, ville finansminister Anders Borg gärna betona att Sverige ändå ligger bättre till än många andra EU-länder. I. Sambandet mellan arbetslöshet och inflation i Sverige I denna artikel analyseras sambandet mellan arbetslöshet och inflation i Sverige under en period där inflationsmålspolitiken kan ses som etablerad. Resultaten indikerar att sambandet mellan arbetslöshet och inflation - vilket ofta benämn

Arbetslöshet i olika åldersgrupper - Ekonomifakt

Läs artikeln här Sverige. Svensk arbetslöshet minskade i september - AF (Finwire) 2021-10-12 06:10. Den svenska totala arbetslösheten, enligt Arbetsförmedlingens beräkningar, minskade till 7,5 procent i september, från 7,7 procent föregående månad. Samtidigt som. Arbetslösheten präglar somaliers liv i Sverige. Bristen på sysselsättning präglar somaliernas liv i Sverige. Bara 28 procent av männen och 18 procent av kvinnorna har jobb. Sjubarnsmamman Sowda Muhammed har sökt över hundra jobb, men inte fått något än trots att hon är utbildad undersköterska. Esref Okumus. Publicerad Sverige (svenskt uttal: ()), formellt Konungariket Sverige ([ˈkôːnɵŋaˌriːkɛt ˈsvæ̌rjɛ] ()), är en konstitutionell monarki på Skandinaviska halvön i Nordeuropa.Sverige har landgräns i väst med Norge, i nordost med Finland samt angränsande territorialvatten till Norge i västsydväst, Danmark i sydväst och Finland i öst. . Landet har kuster mot Bottenviken, Bottenhavet.

arbetslöshet. arbetslöshet, förhållande som råder när personer kan och vill arbeta och är aktivt arbetssökande men inte finner arbete. I de svenska arbetskraftsundersökningarna klassificeras en person som arbetslös om han eller hon inte är sysselsatt och är aktivt arbetssökande De ekonomiska klyftorna ökade troligen i Sverige under 2020, bland annat som följd av stigande arbetslöshet inom hotell och restaurang och högre fastighetspriser. Stockholmsbörsen. Våld i nära relationer - en dold orsak till arbetslöshet. Var fjärde kvinna i Sverige har någon gång utsatts för våld i nära relationer. Var tredje vecka mördas en kvinna av en man som hon haft en relation med. Flera av dessa kvinnor har varit inskrivna som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. I detta avsnitt samtalar vi om. Sverige är det enda EU-landet som har högre arbetslöshet i dag än 2014. Om Socialdemokraterna hade lyckats med sitt löfte och uppnått EU:s lägsta arbetslöshet, skulle Sverige ha en arbetslöshet på som högst 2,8 procent, likt Tjeckien Arbetslöshet är mycket vanligare bland personer med funktionsnedsättning än andra. Trots att det nu går bra för svensk ekonomi, minskar ändå inte arbetslösheten för funktionsnedsatta

Figur 11 Arbetslöshet i Sverige, Storbritannien, Kanada och USA 1991-2011 (procent) Sverige och Storbritannien och minst generösa i USA vilket innebär att de tvingande incitamenten att arbeta är kraftigare i USA. Internationella jämförelser av företagsklimatet bekräftar Till personer i Sverige födda i Somalia räknas personer som är folkbokförda i Sverige och som har sitt ursprung i Somalia.Enligt Statistiska centralbyrån fanns det 2018 i Sverige sammanlagt cirka 68 700 personer födda i Somalia. [1] 2019 bodde det sammanlagt i Sverige 111 014 personer som antingen själva var födda i Somalia eller hade minst en förälder som var det. Somalier är den. Under de första åren i Sverige är det vanligt att utrikes födda tar emot olika stöd. Stöden är ofta kopplade till arbetslöshet och studier, medan andra tar emot ekonomiskt bistånd (socialbidrag). Skillnaderna mellan inrikes och utrikes födda minskar när de utrikes födda varit längre tid i Sverige (Laun m.fl. 2020:15) Arbetslöshet . Globalis / Statistik / Arbetslöshet i Sverige Indikatorn visar procentandelen av arbetskraften som är utan arbete. Källa: Verdensbanken. Bädda in. Stapeldiagram Linje Platt Jamför: Visa världen Visa Globala målen.

Arbetslöshet - utrikes födda - Ekonomifakt

Grupp 3 har en arbetslöshet på 27,5 % till 37,2 % Grupp 4 (den mörkaste färgen) har en arbetslöshet på 37,2 % till 54.8% Det finns flera faktorer som påverkar hur arbetslösheten både. Anmälan om arbetslöshet. Den här blanketten ska du alltid fylla i och skicka till din a-kassa om du blir arbetslös och vill söka ersättning. Du kan behöva komplettera den med olika intyg, beroende på vad du gjorde innan du blev arbetslös. [ssba Öppen arbetslöshet var det mått på arbetslöshet som användes i Sverige fram till februari 2007.Måttet angavs som den procentuella andel av arbetskraften (de som kan arbeta) som aktivt söker arbete (är inskrivna hos arbetsförmedling) men saknar sysselsättning.De som studerar men egentligen vill arbeta räknades inte in. Från februari 2007 ska SCB i stället tillämpa samma mätmetod. Folkmängd = antalet invånare inom Sveriges geografiska område.. Arbetslöshet = hur stor andel av arbetskraften mellan 16-64 år som var öppet arbetslösa den senaste månaden.. Bruttonationalprodukten (BNP) = värdet av alla varor och tjänster som producerats i Sverige under ett år. Uttrycks här som absoluta tal och som utveckling jämfört med motsvarande period förra året

Sverige - Arbetslöshet 1980-2021 Data 2022-2023 Progno

Löneutvecklingen påverkar invandringen. Att empiriskt utvärdera invandringens kortsiktiga påverkan på arbetsmarknaden (löner och arbetslöshet) är en svår uppgift. Den vanligaste strategin är att undersöka hur arbetsmarknaden utvecklats i regioner (länder eller delar av länder) där invandringen varit hög jämfört med i regioner. Stor kompetensbrist i Sverige - trots hög arbetslöshet Bild: Petra Älvstrand/TT Tre av fyra svenska arbetsgivare upplever att det är svårt att hitta rätt kompetens trots historiskt hög arbetslöshet enligt en ny undersökning från ManpowerGroup Stor kompetensbrist i Sverige - trots hög arbetslöshet. HR & Arbetsmiljö En ny undersökning från ManpowerGroup visar att tre av fyra svenska arbetsgivare, 76 procent, upplever att det är svårt att hitta rätt kompetens - trots historiskt hög arbetslöshet till följd av pandemin. På global nivå är motsvarande siffra 69 procent, vilket motsvarar den största kompetensbristen på. Arbetslöshet. Det senaste om Arbetslöshet. Läs nyheter, artiklar och se tv-klipp om Arbetslöshet på Aftonbladet.se. 11 OKTOBER LEDARE

Stefan Löfven tappar greppet om Sverige - Gängvåld, rån

Nedan ser du ett exempel på hur inkomstförsäkringen kan bidra till en tryggare inkomst vid ofrivillig arbetslöshet. På vår webbplats kan du själv räkna på din egen ersättning Alla yrkesverksamma medlemmar omfattas av inkomstförsäkringen under förutsättning att du är medlem i Akademikernas Arbetslöshetskassa, AEA och har varit medlem i Sveriges Psykologförbund i ett år Sveriges Arbetares Arbetslöshetskassa (SAAK) organiserar arbetare och tjänstemän från alla slags yrken och branscher, innebär att våra anställda är mångkunniga och vana vid alla olika slags frågor som kan uppstå i samband med arbetslöshet. Vårt kontor ligger i Stockholm Sveriges arbetslöshet ökar Arbetslösheten stiger tydligt, men ökningstakten bromsar in. Elin. Hanspers. 11 augusti 2020 07:40. 478 000 personer var inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen i slutet av juli, 134 000 personer fler än samma månad förra året Syftet med Historia.se är att vara en portal för historisk statistisk, att presentera historia i siffror. Inriktningen är främst på ekonomisk historia. Redaktör och webbmaster för hemsidan är Rodney Edvinsson, fil. dr. i ekonomisk historia vid Stockholms universitet

Ungdomsarbetslöshet i Sverige - Statistiska Centralbyrå

Arbetslöshet i EU: Sjunde största ökningen i Sverige Mellan december 2019 och samma månad i fjol ökade arbetslösheten i EU från 6,5 till 7,5 procent, enligt de senaste uppgifterna från Eurostat som publicerades på måndagen Sverige har alltså EU:s femte högsta arbetslöshet, och även högre arbetslöshet än Storbritannien, USA, Japan, samt alla EES-länder. Finansminister Magdalena Andersson (S) framhävde alltså detta som en väldigt framgångsrik arbetsmarknadspolitik och var väldigt noga att det är Stefan Löfven (S) som ligger bakom denna framgång Syrier i Sverige: 41% arbetslöshet, 64% går på socialbidrag. Bara en tredjedel av syrierna boende i Sverige är självförsörjande Malmös arbetslöshet högst i Sverige Uppdaterad 10 oktober 2014 Publicerad 10 oktober 2014 Arbetslösheten minskar, men minskningen är långsammare än i övriga landet

Arbetslöshet - internationellt - Ekonomifakt

De senaste fem åren har Sverige haft en ihållande - men inte dramatisk - trend med en minskande arbetslöshet. 2010 var arbetslösheten 8,7%. Idag 2016 är arbetslösheten 7,6% . Med en arbetslöshet på nuvarande 7,6% kan några få procentenheters ökning i framtiden göra arbetslösheten i Sverige hög jämfört med resten av EU Sveriges höga arbetslöshet är på god väg att bli permanent. Många av dem som förlorade arbetet i början av pandemin går fortfarande utan jobb, och får för varje dag allt svårare att komma tillbaka till arbetsmarknaden

SO-rummet är en gratis digital lärresurs och Sveriges mest välsorterade länkbibliotek för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap. Webbplatsen ger dig snabb och enkel tillgång till flera tusen ämnestexter och pedagogiska filmer samt tusentals SO-länkar som kan användas i undervisningen och skolarbeten Arbete är något alla människor utför. Frågan är varför en så stor del av de arbetande inte får lön för det. Arbetslösheten är en känslig fråga som därför omges med en mängd statistiska manipulationer och förvirrande påståenden. I grunden är sysselsättningen i samhället det viktiga att diskutera Förvärvsintensitet är ju ett mycket intressantare mått än sysselsättningsgrad och arbetslöshet i Sverige tycker jag. 1. Reply. Share. Report Save. level 1. Östergötland. 19 hours ago. Samtidigt vill jag minnes en statistik om att vi har högst sysselsättningsgrad Sverige hade EU:s femte högsta arbetslöshet i januari. Av det skälet har vi Socialdemokrater antagit målet att vi ska ha EUs lägsta arbetslöshet 2020. - Stefan Löfven 2014. År 2020 är här och Sverige har med 7.0% i arbetslöshet EU:s femte högsta arbetslöshet rapporterar Eurostat. Bara krisländerna Grekland, Spanien och Italien. Sverige har högst sysselsättning i EU. Under 2015 hade Sverige EU:s högsta sysselsättningsgrad. Men inte nog med det, inget annat EU-land har någonsin haft en större andel av befolkningen i arbete än Sverige. För tre år sedan lovade Stefan Löfven att Sverige skulle ha lägst arbetslöshet i EU till år 2020. Sverige ligger i dag på.

Regeringen stärker förutsättningarna att möta en ökande arbetslöshet. Publicerad 30 mars 2020. Med anledning av det nya coronaviruset föreslår regeringen i vårändringsbudgeten för 2020 flera åtgärder som ska stärka Arbetsförmedlingen och a-kassornas förutsättningar att möta en ökande arbetslöshet Arbetslöshet i Sverige 1970 talet Lågkonjunkturen under 1970-talet - Wikipedi . 1970-talet, med sin lågkonjunktur, ses ofta som en brytningstid mellan industrisamhälle och tjänstesamhälle, och föråldrad industri tvingades stänga igen.Lågkonjunkturen under 1970-talet eller 70-talskrisen var en period av ökande arbetslöshet och svag ekonomisk tillväxt i västvärlden under mitten. Sverige allt sämre i kampen mot arbetslöshet. Ny statistik från Eurostat visar att Sverige faller till sextonde plats när det gäller vilka länder som har lägst arbetslöshet. När Löfven-regeringen tillträdde låg Sverige på tolfte plats. Socialdemokratin får allt svårare att nå sitt eget mål för arbetslösheten

ATT VISA SIN “TACKSAMHET” TILL FRISTAD I SVERIGE GENOMHalloween godis köpa, stort utbud av otroligt gottFinska Ångfartygs Aktiebolagets emigranttrafikTulpaner – 13 härliga saker du måste vetaDet här hände med svensk ekonomi under sommaren 2020 | SvDJulklappar till behövande lämnas in på ICA Maxi

Sverige arbetslöshet. Arbetslösheten uppgick till 9,7 procent i februari enligt SCB :s arbetskraftsundersökningar (AKU). Mätt i säsongsrensade och utjämnade siffror låg arbetslösheten på 8,8 procent. I januari 2021 förändrades urvalsundersökningen till AKU och vissa variabler fick förändrade definitioner Tid utan jobb.Vägen från arbetslöshet till arbete är lång för många. Lessebo har högst arbetslöshet i landet och där har nyanlända svårt att få jobb. SVT har, med siffror från Statistiska centralbyrån (SCB), granskat var i Sverige flest och minst andel av. Hög arbetslöshet och höga krav försenar och försvårar etablering Som nyanländ i Sverige har man under lång tid mötts av en arbets-marknad med hög arbetslöshet och därmed också av högt ställda krav på arbetskraften. Skillnader i sysselsättning och arbetslöshet har tydliga strukturella mönster