Home

5G farligt

Search For What will 5g do for me With Us. Find What will 5g do for m Idag finns inga vetenskapliga bevis för att 5G skulle vara farligt för hälsan. Trots det florerar påståenden om att 5G skulle öka risken för hjärntumörer och orsaka minnessvårigheter Så hur farligt är 5g? Självklart finns det risker kring 5g, men faktum är att strålning framstår som ett av de minsta problemen. De stora riskerna handlar snarare om saker som säkerhetsproblem, integritetsfrågor och stress. 5g kommer göra de möjligt att i mycket större omfattning än idag ge andra prylar än datorer egen uppkoppling

Dokument utifrån. 5G utmålas som en revolutionerande teknik för framtiden. Samtidigt menar vissa att masterna och strålningen från dem hotar vår hälsa. Några påstår att coronaviruset sprids via 5G-masterna. Andra är rädda för att 5G-tekno är ett sätt för Kina att ta över världsherraväldet. Vad är sant och vad är falskt om 5G Är 5G farligt med nya frekvenser? Det är främst dessa högre frekvenser som har ifrågasatts som potentiellt farliga. Vissa skeptiker refererar till exempel till forskning som visar att hjärnmassa absorberar betydligt mer energi när frekvensen på en radiosändning ökar Radiofrekvens, som 5G är, är icke-joniserande strålning, vilket innebär att den inte är tillräckligt stark för att kunna skada vävnader i kroppen. Energin som tas upp av kroppen omvandlas istället till värme. Men där skyddas vi väl av de referensvärden som finns, som ser till att den här värmen inte blir skadlig Så länge exponeringsnivån från 5G håller sig under referensvärdena är det mycket osannolikt att radiovågor från 5G leder till hälsoeffekter. Elektromagnetiska fält från mobiltelefoni är icke-joniserande, det vill säga för svaga för att bryta kemiska bindningar och till exempel skada arvsmassan

Stort test: 5G är ofarligt Det har förekommit många farhågor kring den nya 5G-tekniken, men nu visar de första riktiga testerna att de är ogrundade. 5G är inte farligare än 3G och 4G Redan befintlig strålning från 3G, 4G, WiFi med mera medför hälsorisker och kan befaras ha försämrat det allmänna hälsotillståndet i form av bland annat ökad psykisk ohälsa samt ökad cancerförekomst. 5G riskerar att försämra det allmänna hälsotillståndet ytterligare och skada fågel- och insektslivet De konstaterar att den massivt ökande strålningen från 5G kan medföra allvarliga konsekvenser för människors hälsa. Dessutom att det saknas forskning som visar att 5G är säkert. De vill därför att 5G-utbyggnaden stoppas. 5G innebär ett oetiskt påtvingat experiment med människors hälsa Över 180 forskare, vetenskapsmän och läkare från 36 länder har skickat en gemensam skrivelse till EU-kommissionen i vilken de kräver moratorium för utbyggnaden av 5G. De varnar i skrivelsen för potentiellt allvarliga hälsokonsekvenser i form av bland annat neurologiska effekter infertilitet och cancer pga den ökande strålning som 5G innebär Mycket om att 5G är farligt och att 200+ vetenskapsmän har skrivit till EU och vill att det ska förbjudas. Vad vet man egentligen? Kan det vara möjligt att de tillåter något som är farligt och otestat

What will 5g do for me - What will 5g do for m

5G: är det nya mobilnätet en hälsofara? SVT Nyhete

 1. Just nu berör utbyggnaden framför allt stadskärnorna, där många människor rör sig samtidigt. På sikt kommer vi även att rulla ut 5G utanför städerna. Vårt mål är att 5G ska nå 90% av befolkningen senast 2023. Du kan se var det finns 5G-täckning på vår täckningskarta
 2. mening
 3. Är 5G farligt? Att det är mycket som är positivt med 5G är tydligt men det finns även vissa som påstår att 5G skulle vara skadligt för hälsan. Anledningen skulle vara att det byggs fler sändare i närheten av människor och att man tror att 5G skulle arbeta på högre frekvenser - vilket i sin tur skulle vara skadligt
 4. Man har heller inte frågat efter medborgarnas godkännande att delta i experimentet. 5G innebär ett mycket kraftigt tillskott av mycket högfrekvent strålning vars konsekvenser för folkhälsan är helt outredda. Mot bakgrund av de visade risker som den redan befintliga strålningen medför, måste de storskaliga testerna stoppas
 5. Exempel på hur det ser ut i anti-5G-grupper på Facebook. Foto: Faksimil - Det finns inget stöd att något av detta skulle vara farligt. Du kan vira kroppen runt en mobilsändare, och det är.
 6. Allmänt om 5G. Allmänt om 5G. Vad är 5G? På kort och lång sikt? På kort sikt innebär 5G högre kapacitet och hastigheter. På längre sikt innebär 5G även stöd för kortare fördröjning, garanterad leverans av data och stöd för många fler enheter per km2. 5G-näten kommer emellertid inte att ha samma egenskaper överallt
 7. 5G kommer att delvis baseras på 4G men addera ny teknologi som kommer att möjliggöra snabbare hastigheter. Är 5G farligt? Det finns en hel del forskning inom 5G och det finns inget som visar på att 5G är farligt för människor, djur eller natur. Även Svenska Strålsäkerhetsmyndigheten menar att 5G är helt ofarligt. Får man corona av 5G

Är 5G farligt? Så säger vetenskapen om riskerna med

Nej 5G er ikke farligt så længe det ikke er udrullet. Men det er det nu ved at blive. Vores 2 eksperter på området og hvoraf den ene er sundhedsstyrelsen eneste rådgiver fejler ikke. De undlader helt bevidst at forholde sig til hele den forskningskreds, der er stærkt bekymrede om ikke mindst 5G Oro för strålning får amerikansk stad att förbjuda 5g. Rädsla för eventuella hälsorisker kan bromsa 5G-utrullningen. Och det är en oro som också finns i Sverige. Inte långt från Silicon Valley, och strax norr om San Francisco, har en liten amerikansk stad bestämt sig för att förbjuda 5g-antenner. Beslutet kommer efter att ett.

5G - farligt eller fantastiskt? SVT Pla

5G netværk Den næste generation af telekommunikation, 5G, vil blive taget i brug i Danmark i løbet af de kommende år. Sundhedsstyrelsen vil følge udviklingen nøje, og vi vil i takt med introduktionen af 5G være i tæt dialog med Energistyrelsen og på det grundlag yde sundhedsfaglig rådgivning Så är 5G farligt för oss? Internetstiftelsen menar att det inte finns vetenskapliga bevis för att 5G är farligt för människans hälsa. Hittills visar forskning att det inte finns ett samband mellan mobiltelefoner och ökad risk för cancer, då strålningen som alstras inte är så hög att den blir hälsofarlig Er 5G sundhedsskadeligt?Lige siden lanceringen af det første mobile netværk, 1G, har personer været bekymrede om mobilstråling.Grunden til at folk især er be..

High-speed 5G internet for $50/mo - nothing more - w/ AutoPay. Fees incl for qual'd accts. 5G internet from T-Mobile. Meet the new generation of high-speed internet. Learn more Är 5G farligt? I samband med att de nya 5G-näten för mobil data är under utveckling så finns det dem som befarar att de nya 5G-näten är hälsofarliga. WHO, World Health Organization, bland andra drar dock slutsatsen att 5G inte medför ökade hälsorisker

Advokat och tidigare israelisk IT-officer: 5G-strålning är farlig. ELEKTROSMOG. Advokaten Dafna Tachover är chef för projektet 5G och Wireless Harms som drivs av Children's Health Defense (CHD), en ideell organisation med Robert F. Kennedys Jr som ordförande. CHF arbetar med att eliminera epidemisk och kronisk sjukdom hos barn Det förekommer påståenden om att 5G är farligt. Är det sant? 5G är en vidare­utveckling av dagens mobilsystem. Det är en teknik som är väldigt likartad men effektivare, det vill säga mer information kan skickas snabbare med lägre energiförbrukning. Radiosignalerna är av samma typ och samma säkerhetskrav gäller Är 5G-strålning farligt? Idag finns inga vetenskapliga bevis för att 5G skulle vara farligt för hälsan. Ändå cirkulerar påståenden om att strålningen från 5G-master skulle vara skadlig. Oron påminner mycket om liknande farhågor som lyfts om mobiltelefoner i allmänhet, och tidigare mobilnät Enligt en tidigare hemligstämplad rapport från USA visade ryska forskare före 1977 att millimetervågor, liknande de som 5G avser använda, är skadliga och påverkar många kroppsliga funktioner. Trots endast 15 minuters exponering om dagen under 60 dagar, sågs skadlig påverkan på huden, centrala och autonoma nervsystemet, hormonsystemet, ämnesomsättningen och immunförsvaret

Kommer 5G vara farligt? Det finns inget som tyder på att 5G kommer att vara annorlunda än 4G i denna aspekt. Tillverkare av mobila enheter förväntas följa rekommendationer om strålningen och strålningen från basstationer är generellt mycket svagare på mottagarens sida än från telefonen Är strålningen från 5G farligt? Nej, det finns inget vetenskapligt stöd för att 5G skulle vara farligt. Flera myndigheter har tittat närmare på saken, och ingen av dem menar att det finns någon större risk med strålningen. 5G använder samma typ av radiovågor som de tidigare mobilnäten > Mer att läsa: 5G är inte farligt för hälsan. Hur snabbt är 5G? Det korta svaret är att du kan hämta en långfilm på ett par sekunder. Det långa svaret är lite trassligare. Till att börja med kommer de flesta 5G-näten att utnyttja det som kallas för low band 700 MHz-frekvensen. Det är den långsammaste formen av 5G, men. 5G för IoT och maskiner. I 5G ser vi maskiner parallellt med allt som händer i mobilnäten idag. 5G standardiseras därför med sikte på maskiner redan från början vilket inte 4G gjort och 5G-nätet byggs med snabba svarstider, med olika nivåer på hastighet för att kunna erbjuda enkla IoT-uppkopplingar med enheter som är mycket strömsnåla och kan stå i standby i flera år

Farliga myterna om coronavirus som sprids i sociala medier. Spridningen av coronaviruset Publicerad 27 feb 2020 kl 14.12. Hyllorna i matbutiken i Milano ekar tomma. 5G är den kommande generationen mobilnät som just nu byggs och testas på många platser i världen är 5g Farligt Det Vet Vi Om Strålningen Måbra. Trots det florerar påståenden om att 5g skulle öka risken för hjärntumörer och orsaka minnessvårigheter strålning från 5g är inte farligt. 9 mars, 2020. undersökningar från england visar nu hur farligt, eller snarare icke farligt, 5g nätet är för vår hälsa 5G - farligt eller fantastiskt? Dokumentärer 2019 44 min. Tillgänglig på SVT Play. 5G utmålas som en revolutionerande teknik för framtiden. Samtidigt menar vissa att masterna och strålningen från dem hotar vår hälsa. Några påstår att coronaviruset sprids via 5G-masterna. Andra är rädda för att 5G-tekno är ett sätt för. Nu är 5G här! Och det går att surfa på vårt supersnabba 5G-nät i Stockholm. Svindlande hastigheter och nät som ger dig ordentlig täckning. Vi ger dig 5G på riktigt. Vårt löfte till dig är att vi lanserar först när vi täcker minst 50 procent av stadskärnan och att vårt 5G-nät kommer att ge dig hastigheter upp emot 1 gbit/s

5G är nästa generation­s mobilnät, som tillåter oss att få en snabbare uppkopplin­g. Men vissa tror att masterna och dess strålning är skadligt för vår hälsa. I den australisk­a dokumentär­en möter vi 5G-motståndar­e och aktivister som har gått med i en proteströr­else mot intåget av den nya tekno Är 5G farligt? 5G är kontroversiellt och många är rädda för att utbyggnaden av 5G nätverket ska innebära att vi drabbas av skadlig strålning. Det ska man absolut ta på allvar och det är möjligt att vi behöver forska mer på 5G för att kunna vara helt säkra på att det är ofarligt även på lång sikt

Är 5G farligt och kan höga frekvenser göra skillnad . I samband med att de nya 5G-näten för mobil data är under utveckling så finns det dem som befarar att de nya 5G-näten är hälsofarliga. WHO, World Health Organization, bland andra drar dock slutsatsen att 5G inte medför ökade hälsorisker Läs även: Är 5g farligt? Det här säger vetenskapen. Uppkopplade prylar. Med fler och fler saker som kopplas upp, det så kallade internet of things eller IoT, kommer det att behövas betydligt mer utrymme om inte de olika frekvensbanden ska bli överbelastade 5G står för 5:e generationens mobilprotokoll och namnet används för att beskriva nästa stora utvecklingsfas för mobilnätet. 5G är inte något som har lanserats ännu utan är ett framtida protokoll som kommer att ersätta den nuvarande 4G standarden i framtiden. Utvecklingen kommer att innebära snabbare och säkrare uppkoppling till det mobila trådlösa nätet 5G - farligt eller fantastiskt? 5G utmålas som en revolutionerande teknik för framtiden. Samtidigt menar vissa att masterna och strålningen från dem hotar vår hälsa. Några påstår att coronaviruset sprids via 5G-masterna

Är 5G farligt och kan höga frekvenser göra skillnad

 1. Insändare. 6.9.2020 11:15. 5G är farlig för att denna starka mikrovågsstrålning nu skall täcka alla tänkbara skrymslen i vår omgivning, för att möjliggöra tingens internet. Anders Gustafsson avslutade för sin del diskussionen om farorna med 5G-strålningen med att ställa en fråga (HBL Debatt 30.8). Vad gör 5G farligt.
 2. 5G (5:e generationens mobilnät eller 5:e generationens trådlösa system) är ett namn som används som beteckning på nästa stora fas av mobila telekommunikationsstandarder bortom 4G/IMT Avancerad (vilken standardiserades under 2011). De första 5G-standarderna publicerades 2016 och de första kommersiella systemen startade 2019. För privatpersoner förväntas 5G att innebära att dator.
 3. . 5G utmålas som en revolutionerande teknik för framtiden. Samtidigt menar vissa att masterna och strålningen från dem hotar vår hälsa. Några påstår att coronaviruset sprids via 5G-masterna
 4. 5G utmålas som en revolutionerande teknik för framtiden. Samtidigt menar vissa att masterna och strålningen från dem hotar vår hälsa. Några påstår att coronaviruset sprids via 5G-masterna. Andra är..
 5. Mindre strålning från 5g än från hushållsprodukter Den elektromagnetiska energin som alstras av 5g-nätverken är i nivå med den från walkie-talkies och fjärrkontroller, något som innebär att det inte finns någon risk för cancer eller andra farliga sjukdomar
 6. Vi testar Sveriges första 5g-nät - så snabbt går det. Efter mycket om och men är det äntligen här! M3 har klättrat upp på ett tak och testat ett av Sveriges första öppna 5g-nät. I över två år har pratats om när 5g, det nya, snabba mobila nätet som ska ge oss supersnabb surf, ska dyka upp i Sverige
 7. Hej Wtf'ere! Hvad synes du om 5G? Læg dit svar i kommentarfeltet og tak fordi du så med!-----FØLG M..

Är 5G farligt? Det vet vi om strålningen MåBr

4. 5G-utbyggnaden har redan inletts och 5G har startats i flera storstäder under 2020 Som vi efterhånden har forstået, så består alt levende på denne jord, af elektromagnetiske kredsløb og frekvenser. Så når vi bliver fortalt at 5G ikke er farligt, så er det et hypotetisk svar, som kræver en langt dybere betragtning Är 5g farligt Sannas pappa är säker på att 5G är farligt och att covid-vaccinet är ett sätt för Kina att kontrollera människor. Han är inte intresserad av oss, konspirations­teorierna har tagit över honom säger hon

Är 5G skadligt för hälsan? Forskning & Framste

5G farligt fåglar 5G - Strålskyddsstiftelse . 5G ett allvarligt hot mot fågel- och insektsliv. Det saknas helt forskning som visar att 5G kan byggas ut utan att allvarligt skada fågel- och insektslivet samt det ekologiska systemet i allmänhet 5G - få svar på dina frågor. Behovet av större kapacitet, snabbare hastigheter, kortare responstider i mobilnätet ökar konstant i takt med att vår vardag fortsätter att bli mer digitaliserat. Vi får hela tiden fler enheter anslutna till nätverket. Det är därför vi behöver 5G för att kunna följa den digitala utvecklingen

5G farligt for insekter. 5g Network - jetzt bestellen und Super Schnäppchen machen. 5g Network - super günstig bestelle Niedrige Preise, Riesen-Auswahl. Kostenlose Lieferung möglic Mikrovågsstrålning från trådlös teknik och 5G ett hot mot insekter, fåglar och växter.En EU-finansierad granskning av tillgänglig forskning visar att strålning från kraftledningar, mobilmaster och WiFi. Er 5G sundhedsskadeligt?Lige siden lanceringen af det første mobile netværk, 1G, har personer været bekymrede om mobilstråling.Grunden til at folk især er be..

Stort test: 5G är ofarligt Pctidningen

5G farligt Flashback 5G - är det farligt eller ofarligt? - Flashback Foru . Om 5G är farligt så är även WiFi, Bluetooth mm det. 4G eller 5G spelar ingen roll, radion är densamma. Det är frekvenserna som i så fall är Problemet. Nur dock de nya frekvenserna i högre frekvensband där de stoppas av ett fönster eller ett parasoll.. 5g-auktionerna avslutade - här är vinnarna. arrow. arrow. Efter en dags auktion och fyra budrundor är auktionen om det svenska 5G-nätet nu avslutad. 10 NOV 2020 MIN EKONOMI Uanset hvad man mener at vide omkring 5G - om det er farligt eller ufarligt - så undrer det mig at der IKKE kan iværksættes en UVILDIG tilbundsgående undersøgelse af virkningerne ved 5G stråling, INDEN systemet bliver rullet ud og taget i brug Er 5G farligt? Nej - der er ingen videnskabelig evidens for, at 5G-stråler er til fare for mennesker. Der er, ifølge Sundhedsstyrelsen, ingen grund til at være bekymret for, at der er en sundhedsrisiko forbundet med 5G. Lovgivningen på området siger, at 5G-signalerne skal holde sig under de samme fælleseuropæiske grænseværdier, som 3.

5G Danmark - Vi samler alt vigtig viden om 5G telefoner og

Dokument utifrån: 5g - farligt eller fantastisk­t? 2020 09 28 22.00. 5g utmålas som en revolution­erande teknik för framtiden - men samtidigt är många skeptiska. 5g är nästa generation­s mobilnät, som tillåter oss att få en snabbare uppkopplin­g. 5g onödigt, farligt eller fantastiskt ja, ni har säkert också läst en del av alla argument för och emot 5g, en del tycker det. Bara två procent av den plast som produceras i världen återvinns och blir till nya förpackningar. Vad händer egentligen med all den plast vi lämnar till återvinning? Blir den sorterade förpackningen till en ny? Följ med in i en värld av kriminella plasthandlare, löften om återvinning som inte uppfylls och kopplingar mellan olje- och plastindustrin. Det är dags att syna.

Är 5G farligt och kan höga frekvenser göra skillnad . nas att exakt samma invändningar framfördes mot 2G, 3G och 4G då de lanserades. Invändningar som senare kom på skam ; Det förekommer påståenden om att 5G är farligt. Är det sant? 5G är en vidare­utveckling av dagens mobilsystem 5G och företagen: frågor från tittarna, svar från experten! Under Telenors första webinarie, 5G och företagen, fick vi in väldigt många frågor. Väldigt, väldigt många. Vår expert Andreas Kristensson hann såklart inte svara på allt under sändningen, men nu kommer både frågorna och svaren här istället 5G rullar nu ut i Storbritannien och detta förändrar allt. Men vad är de bästa 5G -bredbandsrouterna för hemmet? Låt oss undersöka de nuvarande alternativen Om du vill ta bort din nuvarande bredbandsinställning, omfamna 5G och eventuellt spara lite pengar 2020, kan byte till 5G bredband vara precis vad läkaren beställde. 5G är INTE bara för telefoner heller

Är 5G-strålning farligt? Uppgifterna du anger när du gillar eller ogillar ett inlägg kommer inte att vara synliga för andra. Det finns massor av bevis för hur farligt det är med 5G-strålning, ändå vill så många inte se sanningen. Ja Jajamensan Självklart Japp Skitfarligt! Nej, jag struntar i fakta ; uter gör jag ett försök a. Är 5G-strålning farligt för hälsan? Det finns mängder av rykten och påståenden om att 5G-strålning skulle påverka vår hälsa negativt och bidra till diverse sjukdomstillstånd. Enligt den samlade forskarkåren och ansvariga myndigheter finns dock inget som tyder på att 5G skulle vara farligare än 4G Samsung Galaxy Tab S7 FE 12.4 5G Samsung Galaxy Tab S7 FE 12.4 5G 64GB. Samsung Galaxy Tab S7 Fe 12.4 5g är en tablett som är utformad för den moderna världen. Den har en snygg design och en stor skärm som gör det enkelt att titta på filmer, spela spel eller läsa böcker Som topic lyder: Hur mycket pengar har du de senaste 12 månaderna spenderat på rusgivande substanser? Vad blir den to..

5G - Strålskyddsstiftelse

Posted on November 3, 2021 November 3, 2021 Author blogers Komentar Dinonaktifkan pada T20-VM: Det stridande Indien möter farligt Afghanistan i potentiellt möte med bananskinn | Cricket nyheter. Indien möter Afghanistan i en match de måste vinna Med tjänsten Rail-5G lanserar Evo-Rail världens första multi-gigabitkommunikationsservice som är speciellt utvecklad för järnvägen. Rail-5G förser WiFi-systemet för tågen med mer än en gigabit internetdata, vilket ger passagerarna en oöverträffad anslutningsnivå. Det nya systemet garanterar passagerarna en kontinuerlig anslutning även i tunnlar EgenskaperPassar till: Samsung Galaxy A22 5GMaterial: PU-läder, TPUFärg: KaffeEgenskaper: Kortfack, StativfunktionMärke: DG.MIN Svar: Sedan mobiltelefoni introducerades på 1980-talet har tekno vidareutvecklats och nya tillämpningar av trådlös kommunikation har tillkommit. Nu börjar man installera femte generationen trådlös kommunikation (5G). Den kommer delvis att använda samma frekvensområden som tidigare generationer, men också högre frekvenser

Der gemmes for mange oplysninger om dig og din mobil: Nu

Tidigare Microsoft-chefen: 5G kan vara farligt. 2021-04-15. Frank Clegg har en bakgrund hos IBM och var tidigare ordförande för Microsoft Canada. Nu engagerar han sig istället för säker teknologi i Canadians For Safe Technology och varnar för att hälsoriskerna med 5G-tekno kan vara mycket stora och att människor riskerar att bli. Bengt Fadeel har också fått frågor från allmänheten om grafen och 5G. - Förr var det elektromagnetiska fält och mikrovågor som oroade. Det har nog att göra med en rädsla för det osynliga och nanomaterial passar ju in i den kategorin. Grafenoxid har kommit att få en framträdande roll i vanföreställningar kring covid-19-vaccinerna 5G-netværk er sundhedsskadelige, mener kritikere af netværksteknologien. Men er 5G virkelig farligt? Se, hvad eksperter, forskere og myndigheder siger om 5G. 5G - 5. generations mobilnetværk - har været genstand for stor debat i efterhånden nogle år. Kritikere af teknologien frygter, at de kortere radiobølger er skadelige for. Läs även: Är 5g farligt? Det här säger vetenskapen Uppkopplade prylar Med fler och fler saker som kopplas upp, det så kallade internet of things eller IoT,. Felkod: 102630. Enligt en starkt växande konspirationsteori ligger 5G-masterna, en del i utbyggnaden av ett snabbare mobilnät i världen, bakom den nya pandemin. Detta då den höga mängden.

Konspirationsteorier bakom brinnande 5G-master | SVT NyheterKöp Loctite 319/7649 5g 4ml för 169 kr - AutoexpertenSå tuktas en elallergiker – TeknikaliteterSätra återvinningscentralFangio – Mannen som tämjde maskinerna | Streamly

Strålningsorgan fastställer att 5G inte är skadligt. Enligt internationella strålningsorganet ICNIRP avger inte ens den mest högpresterande formen av 5G skadliga mängder strålning. Läs hela artikeln här. Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa leder till avstängning Mobilens 5G och wifi på 5ghz är båda baserade på radiosignaler med lägre styrka och bredare frekvensomfång än vi haft traditionellt i t ex FM-radio och analoga tv-sändningar, men där nånstans slutar likheterna. Förutom siffran 5 då Är 5G farligt? Här hittar du de bästa 5G-abonnemangen i Sverige; Vår lista över de bästa 5G-mobilerna just nu ; 5G I Sverige. Om du planerar att börja använda dig av 5G så behöver du, förutom en telefon som klarar av tekniken, ett 5G-abonnemang hos en operatör som har börjat använda sig av tekniken