Home

Knölsvan sångsvan

Skillnaden mellan en knölvan och sångsvan - orrmyr

Knölsvan (Cygnus olor) Fyra fågelarter tävlar om att vara störst i Sverige: trana, sångsvan, knölsvan och havsörn. Räknat i tyngd vinner knölsvanen. Det går åt tvåtusen kungsfåglar. Kännetecken. Med sin vikt på 12 kilo är knölsvanarna bland de tyngsta fåglar som kan flyga. Knölsvanen har en stor kropp och en lång böjbar hals. Med sin hals når knölsvanen ner till botten där den betar av vattenväxter. Vuxna fåglar har en vit fjäderdräkt och en orange/svart näbb Hybrid: sångsvan x knölsvan . Naturvård - Hur mår våra svenska arter? Svenskt artnamn Sångsvan Cygnus cygnus. Utforska mer: Artbestämning. Namn och släktskap. 799 665 Fyndkarta. Rapportera fynd. Lägg till Mina arter. LC. Rödlistning 2020 Livskraftig . Sångsvan häckar över större delen av landet Sångsvan knölsvan. Tillsammans med sångsvan är knölsvan de enda häckande svanarna i Sverige. I söder är de stannfåglar, längs norrlandskusten ofta flyttfåglar Sångsvan: Sångsvanen har mer kilformad, gul näbb med svart spets. Finnes: Knölsvan är landskapsdjur och landskapsfågel för Östertgötland Sångsvanen är vår nationalfågel Sångsvanen håller oftare halsen rak till skillnad från knölsvanens ibland s-formade halsföring. Sångsvanen är vitare än knölsvanen och näbben är mot näbbroten klart gul medan näbbspetsen och nederdelen av näbben är svart. Sångsvanen är nästan lika stor som knölsvanen, men framstår ändå som smäckrare

Sångsvan - Wikipedi

  1. I Sverige förekommer de runt kusterna och i vassrika sjöar från Skåne till mellersta Norrland. Tillsammans med sångsvan är knölsvan de enda häckande svanarna i Sverige. I söder är de stannfåglar, längs norrlandskusten ofta flyttfåglar. Andfåglar bildar oftare än många andra ordningar blandpar vilket kan resultera i hybrider
  2. Knölsvan (Mute Swan) Knölsvan heter Cygnus olor på latin vilket betyder, svan, svan. Knölsvanarna är mellan 140-160cm och har ett vingspann på 200-240cm. Med sin snittvikt på 12 kilo hör den till de tyngsta fåglarna som kan flyga. I flykten hörs ett artspecifikt vingbrus
  3. Lik knölsvan men skiljs i första hand på avsaknaden av knöl och i huvudsak gul näbb med svart ytterdel. Ungfåglarna är oftast... Lik knölsvan men skiljs i första hand på Sångsvan. Stockholm. (med 29 referenser). Nilsson, L. & Haas, F. 2015
  4. Knölsvan (Cygnus olor) är en stor andfågel som tillsammans med sångsvan är de enda häckande svanarna i Sverige
  5. Knölsvan. I svenska sjöar häckar två arter av svanar. Knölsvanen är nästan stum men har ett mycket kraftigt vingljud när den flyger medan sångsvanen har en vacker trumpetande sång som hörs långt. Om det blir slagsmål mellan de två arterna så vinner sångsvanen
  6. dre sångsvan, bläsgås, rödhalsad gås och nilgås. Foto Lars Lundmark

Knölsvan - fageln.s

Vinter: Knölsvan, sångsvan, duvhök, havsörn, ormvråk, varfågel Vår/Sommar: Kanadagås, grågås, skedand, bläsand, kricka, tornseglare, sparvhök, duvhök, brun kärrhök, havsörn, ormvråk, korp, stjärtmes, stenknäc Sångsvan. Fläcksjön i Västmanland 21-Mars 2012, Whoope Swan in Sweden, AROS FILM Fotograf: Gunnar Fernqvist Sångsvan (Cygnus cygnus), häckar på Island och i subarktiska Europa och Asien, flyttar till tempererade delar av Europa och Asien på vintern Sångsvan är i dag helt fredad och kan endast skjutas efter att länsstyrelsen fattat beslut om skyddsjakt. En del stannar nära isranden, andra flyttar längre söder- eller västerut Denna knölsvan, (Cygnos olor) - Mute Swan, kommer glidande i morgonljuset vid stranden. Gluttsnäppa Gluttsnäppa (Tringa Nebularia) Common Greenshank - på södra Öland i augusti 2019

sångsvan knölsvan vitsvan svan? Grågås kanada gås svartgås långås? kanadagås grågås svartgås vitgås? gräsand grönand sjöand and? knipa skripa gräsand svartand? sothöna sjöhöna vattenhöna svarthöna? skrattmås fiskmås sjömås svartmås? fiskmås skrattmås gråtrut sjömås I Sverige häckar sångsvanen främst i barrskogsbältets myrsjöar i Lappland. Under senare år har sångsvanar även slagit sig ner i sydsvenska sjöar där de konku..

Sångsvan - fageln.s

6 Tidigare indikatorer för de svenska miljömålen Här visas uppdaterade versioner av tidigare indikatorer för fem svenska miljömål, baserat på standardrutterna 2002-2020 Ben från sångsvan har hittats på arkeologiskt utgrävda boplatser över hela Sverige, vilket visar att den tidigare var en utbredd fågel. Den kom att utrotas mest på grund av sitt stora matvärde. Knölsvan häckar också vid kusten, men det gör aldrig sångsvan som trivs bäst vid sjöar och myrar Knölsvan - även sångsvan - har varit jaktbyte och festmat. Transmaken betonas av dem som ogillade svan. Andra talade om delikatess. Under 1600-talet var jakttrycket stort. Utrotning hotade. Ett kungligt dekret utfärdades, som hotade med dödsstraff för dem som dödade svan inom tio mil från Stockholm Knölsvan, Cygnus olor. Bilden tagen av Arpingstone. Vi undrar hur långt en svan orkar att flyga i ett svep? När det gäller hur långt svanar kan flyga i ett svep, så utgår jag ifrån den minsta svanen, den mindre sångsvanen (eller tundrasvan som en del kallar den nu för tiden) Främst ses sångsvan på land, men även knölsvan. Svanarna är nu påväg mot häckningsplatserna, och behöver därför äta upp sig ordentligt. Är det då så att det växer eller har vuxit någon bra svanmat stannar de och äter

Rostand (Ruddy Shelduck) – Lars Lundmark – Fågelbilder och

Knölsvan - Wikipedi

I Sverige har denna parasit hittills bara påvisats hos sångsvan. Den förekommer säkerligen också hos andra fåglar, men vi har inom fallviltundersökningen inte kunnat upptäcka motsvarande skador som hos sångsvan, eller själva masken, hos exempelvis knölsvan eller gäss. Det finns inga uppgifter om att parasiten skulle smitta till. Sångsvanen, vår nationalfågel, är en flyttfågel som flyger söderut då isarna börjar lägga sig hos oss och återvänder i mars-april. De första sångsvanarna kommer redan i slutet av. Övriga sidor skriver antingen att havsörn är Sveriges största rovfågel eller nämner knölsvan när det gäller vikt. Störst är ju dessutom ett rätt luddigt begrepp. För Sverige kan man ju räkna upp olika kandidater till störst utifrån: Vikt: knölsvan Vingbredd: sångsvan Mötet, del 27, sångsvan. Mötet, del 27, sångsvan, en naturkrönika i 4 bilder om den vackra och. ståtliga fågel som fann en fristad i Norrlands ödemarker men som. sedan blivit allt vanligare igen allt eftersom åren gått. Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, i mitten av november. månad året 2013 Där bör vi kryssa knölsvan, sångsvan, bläsgås, kanadagås, sothöna och gräsand. Han står vid tavlan på husväggen och skriver upp alla andra fågelarter som skådats just denna dag: tofsvipa, grågås, brun kärrhök, havsörn, brunand, sothöna och många andra

Sveriges största fågel, Havsörn, enligt google - men google har fel. The whooper swan is similar in appearance to Bewick's swan. It is larger, however, at a length of 140-165 centimetres (55-65 inches) and a wingspan of 205-275 cm (81-108 in). Här ser man dock att sångsvanen har stort utbredningsområde Knölsvan och sångsvan Viltuppslagsver . Knölsvan finns i Europa och Asien, har en kroppslängd på 140 centimeter och en vingbredd drygt två meter, vikt ca 12 kilo. Huvudsaklig föda vattenväxter. Med sin vikt på 12 kilo är knölsvanarna bland de tyngsta fåglar som kan flyga. Knölsvanen har en stor kropp och en lång böjbar hals.

Så ser du skillnad på svanarna Fågelskådning iFoku

Hur ser man skillnaden på en knölsvan och en sångsvan? Ladda ner PDF-dokumenten faktatext om sångsvanen (PDF-dokument, 3 MB) och frågor om sångsvanen (PDF-dokument, 2 MB). Texten och frågorna är hämtade från läromedlet Tio vanliga fåglar. Ämnesområde och centralt innehåll För mindre sångsvan är rätt ovanlig här i Västerbotten. Men varje år kan man se några stycken i samband med att svanarna beger sig till sina häckområden. Skillnaden fåglarna emellan är att sångsvanen har ett större gult fält på näbben än vad mindre sångsvan (Cygnus columbianus) har. Knölsvan. Foto: Ritu Andersso Tillsammans med sångsvan är knölsvan de enda häckande svanarna i Sverige. Andfåglar bildar oftare än många andra ordningar blandpar vilket kan resultera i hybrider. I områden där häckningsförekomst av knölsvan och sångsvan (Cygnus cygnus) överlappar varandra eller i fångenskap där båda arterna finns, förekommer sällsynt hybrider Sångsvan. Södermanland Sverige. 2009. Alla bilder är copyright © Jan Ring : Bakgrund | Bredd | Fullfönster | Bredd | Fullfönste Men så har det inte alltid varit. Jag minns, det var på sextiotalet, som jag såg min fösta sångsvan, det var på ängarna nedanför Stora Benhamra. Upprymd av händelsen cyklade jag hem och skrev en kort artikel till Norrtäljetidningen och bifogade en pedagogisk pennteckning som visade en sångsvan och en knölsvan

SVERIG E Sverigelistan Lokal: Datum: Knölsvan Sångsvan Sädgås Bläsgås Grågås Vitkindad gås Kanadagås Gravand Bläsand Kricka Gräsand Stjärtand Skedan Fåglar som häckar i eller vid Vindommen är gräsand, knipa, vigg, sothöna, skäggdopping, fisktärna, fiskmås, gråtrut, kanadagås, grågås, storlom, knölsvan, sångsvan, häger, drillsnäppa m fl. Även den relativt sällsynta fiskgjusen och havsörnen ses besöka sjön. Märkliga ljud kan också då och då höras från vassruggarna Knölsvan Kricka Mandarinand Mindre sångsvan Mindre sångsvan Mindre sångsvan Prutgås, ung Prutgås Salskrake Sjöorre Skedand, hane Småskrake Snatterand Spetsbergsgås Spetsbergsgås Stjärtand Storskrake Svärta Sångsvan Sädgås Vigg Vitkindad gå Läs mer Vis - historik Sångsvan knölsvan. Tillsammans med sångsvan är knölsvan de enda häckande svanarna i Sverige. Sångsvanen rastar i stora antal under en kort period, främst i mars månad. Som mest ses drygt 1 700 exemplar. Knölsvan Cygnus olor Hjuleberg, 141028 Sångsvan Cygnus cygnus (Linné 1758) Utbredning

Knölsvan Sångsvan Brunand Vigg Grågås Vitkindad gås Kanadagås Snatterand Kricka Gräsand Årta Skedand Stjärtand Knipa Bläsand Skäggdopping Svarthakedopping Gråhakedopping DYKÄNDER GÄSS SIMÄNDER DOPPINGAR Storskrake. Örebro naturskola -Fåglar vid vattnet Vilka kan du se? ROVFÅGLAR MÅSFÅGLAR STORKFÅGLAR SUMPHÖNO Cygne chanteur, Cygnus cygnus, Cygnus olur, Gräsand, Knölsvan, Matflotten, Sångsvan, Singschwan, Sothöna, Vigg, Whooper Swan / Whooper Swan in the midst of the City (Click to enlarge) Som en exotisk Lilja i Vassen. 25 måndag Maj 2015. Posted by storstadsnatur in Ekoparken, Fåglar

Knölsvan (Cygnus olor) - P2-fågeln Sveriges Radi

Strömmen har ett rikt fågelliv vintertid, då många sjöfåglar söker sig till de öppna vattenytorna. Stockholms stad utför fågelmatning årligen under perioden december - mars. Ansvaret för åtgärden överfördes 2007 från Norrmalms stadsdelsförvaltning till Trafikkontoret. Matningen är populär både bland stockholmarna och. Amatörfotograf Lars Mauritz Jonsson född på 50 talet i Norrköping, Östergötlands län. Uppvuxen i Jämtland och Medelpad. Bor sedan 1965 i Örebro Användare: Vilken är Sveriges största fågel? Agent: Fågeltyp och angivna egenskaper saknas.Försök igen! Användare: Är knölsvan eller sångsvan störst? Agent: Fågeltyp och angivna egenskaper saknas.Försök igen! Användare: Hur stor är en knölsvan? Agent: En knölsvans vingbredd är omkring 208 cm. En knölsvan är omkring 160 cm lång från näbben till stjärtspetsen Exkursionsrapport från S Ljunga. Av Ulf 2021-03-25. 2021-05-06. Nyheter. Lördagen den 20/3 var det äntligen dags för en exkursion igen. Fem tappra skådare samlades för att skåda fågel i den isande vinden. Vi började vid Ljungasjön och fågeltornet. Starten blev fin med både gäss och änder samt en ägretthäger som lite extra krydda

Sök efter: Artrallyt 2021. Arter Antal arter 2021: 0 Antal arter 2020: 91; Knölsvan 26 sångsvan 2 knölsvan 4 knipa 1 svärta 1 tallbit Tillbaka till början av sidan. Inlagd: 26 Dec 2000 09:19 Rapporter för måndagen den 25/12 Dåvamyrans soptipp, Umeå (Niklas Lindberg) 5 gråtrut 1 fiskmås 1 varfågel 1 SÄDESÄRLA Åheden, Sörmjöle, Umeå (2:a handsuppgift) 2 star Användare: var finns svanar Agent: Välj en av följande svanar: sångsvan, mindre sångsvan och knölsvan . Sverige har 25 landskapsdjur - flera är utrotningshotade . Östergötland Landskap med Knölsvan som landskapsdjur Skåne Landskap med Kronhjort som landskapsdjur Småland Landskap med Utter som landskapsdjur Södermanland

Knölsvan Bilder och fakt

ARTLISTA. Ölandsresa den 12-14 oktober 2012 Totalt sågs 103arter : Knölsvan. Sångsvan. Mindre sångsvan. Bläsgås. Grågås. Kanadagås. Vitkindad gå Tre personer blev det som åkte ner till Halland den 5 nov och totalt blev det 68 arter! Knölsvan Sångsvan Grågås Kanadagås Prutgås Gravand Bläsand Snatterand Kricka Gräsand Stjärtand Skedand Vigg Ejder Alfågel Sjöorre Svärta Knipa Småskrak Svenskt sångsvan x knölsvan Andra språk. Engelskt: Whooper Swan x Mute Swan; Synonymer. Information saknas. Delvisa synonymer (pro parte) Information saknas. Felanvändningar (auct.) Information saknas. Taxonomisk hierarki (klassificering) Rot: Biota (liv) Rike: Animalia (djur). År 2013 har 254 arter i Tysslingen. Knölsvan Mindre sångsvan Sångsvan Sädgås Spetsbergsgås Bläsgås Fjällgås Grågås Prutgås Vitkindad gås Kanadagås Gravand Bläsand Amerikansk bläsand Snatterand Kricka Amerikansk kricka Gräsand Stjärtand Årta Blåvingad årta Skedand Brunand Vigg Bergand Ejder Alfågel Sjöorre Svärta Knipa Salskrake Småskrake Storskrake Järpe Orre.

Artfakta från SLU Artdatabanke

Definitions of KNOLSVAN, synonyms, antonyms, derivatives of KNOLSVAN, analogical dictionary of KNOLSVAN (Swedish Skrattmås. Skrattmåsen är 35-39 cm lång, har ett vingspann på 86-99 cm, väger ungefär 250 gram och könen uppvisar en ringa grad av könsdimorfism. Arten har två åldersklasser. Den adulta skrattmåsen i sommardräkt har mörkt huvud med röd näbb. Nacke, bröst, buk och undergump är vit, manteln är ljusgrå och stjärten och. Sjön Ören. Ören kallas även för Örn, och ligger ca 5 km från stugan, på andra sidan riksväg 23/34. Ören är betydligt grundare än Juttern, men även Ören har fint gösfiske. Till Ören kan fiskekort köpas till som täcker större delen av sjön, samt båt hyras

Sångsvan knölsvan — för hybrider: se knölsva

Svanar ( Cygnini) är en släktgrupp av stora vattenlevande fåglar som tillhör underfamiljen Anserinae och familjen änder. I världen finns det totalt sju arter av svan, varav tre förekommer i Sverige: knölsvan, sångsvan som häckfåglar och mindre sångsvan som passerande flyttfågel. Adulta svanar ruggar en gång om året och detta sker. En samling bilder från en lördag i slutet av april vid Tåkern i Östergötland Grågässen vaktar sin små gässlingar omsorgsfullt Knölsvan och Sångsvan Sädesärla, Tofsvipa, Kråka och Kricka Brun Kärrhök Allé nära Tåkern Naturrum Avslutningsvis några solnedgångsbilde

Sångsvan Viltuppslagsver

Rally -20. Allhelgonarallyt 2020,rapportera era observationer på Artportalen eller på klubbens anslagstavla (gästbok), går också att skriva längst ner på denna sida i kommentarsfältet. Jag kommer att försöka ha en första uppdatering ung kl 13 ( om möjligt tidigare) för att sedan göra löpande uppdateringar, samma sak på. Sädesärla (M. a. lugens) Japan 2018 . Arter. Fåglar - Birds. Aftonfalk; Ägretthäger; Alfågel; Alförrädare; Alpkaj Smålandsrallyt 2012. Smålandsrallyt 2012, rapportera era observationer först och främst på Svalan eller på klubbens anslagstavla (gästbok), går också att skriva längst ner på denna sida i kommentarsfältet. Jag kommer att försöka ha en första uppdatering ung kl 13 ( om möjligt tidigare) för att sedan göra löpande.

Knölsvan. Mute swan. eurlex-diff-2018-06-20. Jag tänker på knölsvanen, faktiskt. You're awfully quiet over there, Duck. OpenSubtitles2018.v3. Fossil av svanarter som är förfäder till knölsvanen har återfunnits i de fyra amerikanska staterna Kalifornien, Arizona, Idaho och Oregon Havsörn - (Haliaeetus albicilla) White-tailed Eagle. Havsörnen är framförallt kusternas rovfågel. Numera är den tämligen allmän i Sverige längs kusterna och vid de större insjöarna. Dessa magnifika fåglar är alltid roligt att se Vansjön är en härlig sjö med ett mycket rikt fågelliv som exempelvis brun kärrhök, trana, knölsvan, sångsvan, rördrom, stjärtmes, grågås, brunand och en del vanligare änder. På vintern när isen bär är den utmärkt för skridskoåkning. Det är också en bra fiskesjö där man kan få abborre, gädda och andra fiskar Lunds reningsverksdammar 2020-12-06. Klicka på bilderna för större format. här för att lägga till din egen text Vi såg inga andra vadare alls. Några av ägretthägrarna flög förbi och jag fick de på bild. En honfärgad blå kärrhök upptäckte oss innan vi hann se den men blev bild när den flög bort i från oss. Det var väldigt gott om rastande grågäss i reservatet och även knölsvan och sångsvan. En bra dag men bilder på den vackra rödspoven

Knölsvan - ointres

Knölsvan; Sångsvan (för första gången denna säsong) Därefter fortsatte vi till värmen i Medeltidsmuseet, vi har varit där många gånger förut, men i takt med att sonen blir äldre blir det fokus på annat, museibesöken förändras helt enkelt i takt med att han blir äldre,. Knölsvan med ungar 190616 . Knölsvan 181025 . Knölsvanungar 180725 Varnande Knölsvan med ungar 180626. sångsvan 210307. Mindre sångsvanar (Sångsvanar och Kanadagäss) 210307. Mindre sångsvanar 180407. Sångsvanar och Mindre sångsvan 180407. Svart svan 200408. Svart svan 200408. Svart svan 200408. Svart svan 200408 Södra tornet. Hämta det här Knölsvan Och Och Sångsvan I Dammen Under Vintern fotot nu. Och sök i iStocks bildbank efter fler royaltyfria bilder med bland annat Djur i det vilda-foton för snabb och enkel hämtning Sångsvan och knölsvan, Hovran, Hedemora Idag gör jag mitt första besök i år på fågellokalen Hovran vid Dalälven i Hedemora. Ett par sångsvanar flyger förbi på långt håll utanför fågeltornet: Strax efteråt kommer ett par knölsvanar flygande på låg höjd över den bitvis ännu isbelagda älven Sångsvan. Foto Roland Ylvén Urshult roland.ylven5€telia.com START: Knölsvan - Mindre sångsvan - Sångsvan: Sångsvan: Sångsvan: Sångsvan: Sångsvan: Sångsvanar och mindre sångsvanar: Sångsvanar och en mindre sångsvan: Mindre.

När man vandrar på gångvägarna så kan man på nära håll bl.a. se sångsvan, knölsvan, vigg, gräsand, skäggdopping, gråhakedopping, häger, grågås, sothöna, skrattmås, knipa, näktergal och sävsparv. Morgon vid plattformen Sångsvanar i Magle Sångsvan Knölsvan Vigg Gråhakedopping Gräsand Sothöna Häger Näktergal Sävsparv Knölsvan; Sothöna; Sångsvan; Vigg; Det blev mycket att notera för sonen i hans fågeldagbok 2016, en bra start på fågelåret. Written by melkerlarsson . 1 januari, 2016 at 21:12. Publicerat i Barn, Djur och Natur, Fåglar, Stockholm, Utflyktsmål i Stockholmsområdet Knölsvan lever i helt andra miljöer, Sångsvan kan undantagsvis ses även i närmare sammanhang men att jaga dem känns antingen väldigt krystat ur ett skjut på allt som rör sig-perspektiv eller helt enkelt grundat på dålig artkännedom

Knölsvan (Mute Swan) - Lars Lundmark - Fågelbilder och fot

Knölsvan. Mar. 15. Knölsvan finns i Europa och Asien, har en kroppslängd på 140 centimeter och en vingbredd drygt två meter, vikt ca 12 kilo. Huvudsaklig föda vattenväxter. Med sin vikt på 12 kilo är knölsvanarna bland de tyngsta fåglar som kan flyga. Knölsvanen har en stor kropp och en lång böjbar hals Knölsvan Cygnus olor Rådjur: Publicerad: 2020-05-17 Mindre Sångsvan: Publicerad: 2017-03-18 Tordmule: Publicerad: 2016-05-31 Tordmule: Publicerad: 2016-05-31 Lunnefågel: Publicerad: 2016-05-31 Foto: John Hall Blåhake Fotodatum: 2016-05-30 : Foto: John Hall Havsör

Knölsvan 6 15 104 12 2 1 28 12 16 Sångsvan 22 Sothöna 39. LgN LgN LgN LgN LgN Lso Mgu Mgu MKa MKa MKa MKa Art H246 H243 H241 H228 H218 H166 H223 H225 H226 H227 H231 H232 Skäggdopping Smådopping Storskarv 4 6 4 10 Gråhäger 1 Gräsand 135 88 400 100 80 Kricka Snatterand Stjärtand Bergand Vigg 14 150 650 50 20 50 Brunan Lever som vår knölsvan. I Sverige har vi knölsvan och sångsvan och en liten sångsvan som kan häcka här men som egentligen bor på Grönland Sångsvan rastade och sökte föda i det öppna vattnet. Sångsvanen med sin vackert gula näbb rör sig graciöst mot det mörka kalla vattnet, lite på sin vakt mot fotografen som försöker komma nära. Kniphonan känner sig så här års alltid uppvaktad. Sångsvan med en kniphane i bakgrunden

Sångsvan bilder - Svanar Vi erbjuder er en stor fotosamling av naturbilder, som skaffades av riktiga naturälskare. Tack vare teknologi som användes i fotoapparater Nikon och Canon, kunde man föreviga både bilder och ljud som kan betraktas av alla som besöker vår webbsida Sångsvan på mörkt vatten, Knölsvan i gammal fiskehamn, Sångsvanar, Knölsvan lyfter, Sångsvan på mörkt vatten, Sångsvan på mörkt vatten, Knölsvan i gammal fiskehamn, Knölsvan med ungar, Lilla Karlsö och knölsvanar, Sångsvan i skogstjär

Varg | ViltuppslagsverkSpetsbergsgås | ViltuppslagsverkVigg | ViltuppslagsverkBisam och bäver | ViltuppslagsverkKnubbsäl | Viltuppslagsverk

2018-09-16: Knölsvan ad: Knölsvan 1K: Sångsvan: GRÅGÅS: Kanadagås: Bläsand: Kricka: Gräsand: Stjärtand: Obest. dykand: Brunand: Vigg: Salskrake: Knipa. Tonåring sångsvan trumpetade sorligt och simmade tillbaka till sina väntande föräldrar. Familjen sångsvan simmade tillbaka till övriga flocken som tröstade den ledsna tonåringen. Slut på storyn. 5 av de 11 sångsvanarna som rastade i viken några timmar. Vi vill INTE umgås med dig, sa tonåringarna knölsvan till tonåringen sångsvan Gunnars grupp noterade överflygande familjegrupper med sångsvan, knölsvan och kanadagås vid Lundbydiket. Dock ingen knipa. Björktrastar överflygande och på mark, kråkor, flockar med kajor och tamduvor mot kyrkan och silon. Den planerade första rasten vid Grävlingholmen flyttades till Klosterbackens läsluttning Häckfåglar knölsvan, sångsvan och skäggdopping har gjort försök vissa år, men då vattenståndet har sjunkit så har de blivit tvugna att ge upp. Under de senaste åren har både småfläckig sumphöna och vattenrall häckat Sångsvan på mörkt vatten, Knölsvan i gammal fiskehamn, Sångsvanar, Sångsvan på mörkt vatten, Sångsvan på mörkt vatten, Knölsvan i gammal fiskehamn, Knölsvan med ungar, Lilla Karlsö och knölsvanar, Sångsvan i skogstjärn, Knölsvan i gammal fiskeham